Březnové zasedání zastupitelstva v Hostašovicích přineslo jednu z nejočekávanějších změn v obecním životě. Zastupitelé zde totiž odhlasovali realizaci obecního hřbitova. Projekt nyní nabývá konkrétních podob.

Obecní hřbitov je situován do svahu nad obcí, proto byla stavba vyřešena terasovitě. „Nyní probíhají terénní úpravy,“ vysvětlil starosta Hostašovic Antonín Plešek. Hostašovický hřbitov má mít rozměry 90 krát 80 metrů. Hrobovou kapacitu pak tvoří 340 míst s tlecí dobou dvacet let. „Šedesát hrobových míst bude pouze pro uložení uren,“ sdělil již dříve starosta. Podle něj se bude na hřbitovu pracovat neustále, a to i po skončení nasmlouvaných prací. „Pokud se jedná o sjednané práce, ty by měly být ukončeny do října tohoto roku,“ doplnil Plešek.

Získat peníze na tak rozsáhlý projekt nebylo jednoduché. Letošní práce, zahrnující odvodnění pozemku, terénní úpravy s ozeleněním a oplocením vycházejí na tři a půl milionu korun. Náklady na dobudování hřbitova v příštích letech by se tak mohly pohybovat celkem okolo šesti milionů korun. „Drtivou většinu financuje obec. Z Moravskoslezského kraje jsme získali dotaci ve výši tří set tisíc korun,“ řekl na začátku roku starosta.

Hřbitov by mohl v budoucnosti doplnit také pomník Památce padlých z první a druhé světové války, který se nyní nachází na návsi uprostřed obce. „Podám návrh do příštího zastupitelstva, a pokud bude schválen, umístíme pomník na novém hřbitově,“ potvrdil Plešek.

Do doby, než bude hřbitov připraven pro prvního nebožtíka, však musejí Hostašovičtí na hřbitov do Nového Jičína, se kterým zástupci obce podepsali smlouvu na pět let. Zastupitele Hostašovic k tomu dovedl fakt, že v sousedních Hodslavicích, kde mohli obyvatelé Hostašovic pohřbívat své zesnulé, je kapacita zcela naplněna. Tlecí doba je tady navíc třicet let. Sám starosta Hodslavic Miroslav Vyhlídal přiznal, že na zdejším hřbitově leží obyvatelé obou obcí půl na půl.

O tom, že Hostašovice skutečně postrádají vlastní hřbitov, svědčily i výsledky ankety, kterou uspořádal obecní úřad. Nejčastější odpovědí na otázku, co v obci nejvíce schází, byl hřbitov.