O děních ve městecjh jsme se jako redakce Novojičínského deníku snažili v rámci možností informovat, ať už o dobrých věcech nebo o těch špatných. Reakce vedení města bývalý různé. Někdo naše texty nekomentoval, jiný třeba zveřejňoval komentáře ve svém zpravodaji.

Nyní jsme dali prostor těm, kteří by měli nést na svých bedrech největší zodpovědnost za chod města i jeho současnou tvář, a dvěma starostkám a sedmi starostům jsme položili stejnou otázku - Co se Vám v tomto volebním období povedlo, a co naopak považujete za neúspěch?

Odpověděli, jak uznali za vhodné. Nikoho jsme neomezovali v délce příspěvku. Názory představitelů na jejich práci i práci zastupitelů a celé radnice publikujeme v nepozměněné formě, jak jsme je obdrželi.

Věra Michnová, starostka Štramberku:

Za úspěch považuji všechny velké investiční akce, které se povedly, ale také to, že se nám podařily opravit schody do areálu hradu od Náměstí, vstupní bránu do Národního sadu, kapličku v Národním sadu, veřejné WC a jejich celoroční zprovoznění, výměna oken na DPS na Bařinách a v Domě služeb,vybavení ZŠ, skvělé oslavy města v roce 2009, do kterých se zapojilo celé město- občané, úřad, školy i školky, spolky, sdružení, podniky i podnikatelé, vydali jsme nádherní knihy o Štramberku, umístili pamětní desky našim významným rodákům a zajímavým osobnostem, zvládli jsme dvoje povodně, návštěvu velvyslanců EU a jiné věci a aktivity.
Co se nám nepovedlo je omezení dopravy přes město a vybudování odstavného parkoviště. Tato záležitost trápí všechny.

Jiří Dener, starosta Fulneku:

Hodnocení toho, co se nám povedlo či naopak, ponecháme na občanech.

Pavel Matůšů, starosta Oder:

Myslím si, že to byla především investiční výstavba a čerpání finančních prostředků z EU, za čtyři roky jsme prostavěli cca 190 milionů Kč a získali 90 milionů Kč na dotacích.

Mezi nejvýznamnější akce patří : oprava Dělnického domu v Odrách, dostavba sportovně rekreačního areálu, nadstavba domu č.p. 311-313 na Třídě osvobození -9 bytových jednotek, MŠ Čtyřlístek – zateplení a výměna oken, Dopravní hřiště Odry, revitalizace zámeckého parku v Odrách, výstavba muzea Oderska.

Za neúspěch z mého pohledu považuji, že se městu nepodařilo odkoupit areál bývalého ČSAD od firmy CRANIO. Šlo o rozsáhlý areál s výbornou dopravní dostupností, který mohlo město využít ke svým záměrům (sběrný dvůr, manipulace dřeva z městských lesů, pila, popřípadě další komunální služby či hasiči).

Milan Strakoš, starosta Příbora:

Výsledky je nutno porovnávat a dát do souvislosti s náladou a spokojenosti občanů města. Díky finančním prostředkům Evropské unie, které se nám daří čerpat byly opraveny školská zařízení, část objektů v městské památkové rezervaci, byla zahájená stavba obchvatu města směrem na Kopřivnici a modernizována infrastruktura. Na velmi dobré úrovni je čistota a pořádek ve městě. V neziskových organizacích pracuje spousta nadšenců, kteří mají zájem město rozvíjet. Především to vidím jako velké plus pro budoucnost města. Schválení strategického plánu rozvoje města v roce 2008 byly zároveň stanoveny priority, které se postupně daří plnit. Na jedné straně se nám podařilo odprodat velkou část bytového fondu, na straně druhé se nepodařilo zahájit novou bytovou výstavbu.

Neúspěšná byla naše žádost vůči státu ohledně převodů nevyužívaných objektů bývalých skladu v centru města, kde měly vzniknout startovací byty pro mladé rodiny a nebytové prostory pro služby a obchod. V samém závěru volebního období jsme se stali hostitelem Národního zahájení Dnů evropského dědictví, což Příbor znovu zviditelnilo v celé České republice.

Sylva Kováčiková, starostka Bílovce:

Městu se povedlo: investovat do sportovních zařízení, vybudovat bezbariérové přístupy ke kapli sv. Barbory a Domu kultury Bílovec, čímž došlo k rozšíření návštěvnosti, vydat knihu Významní rodáci a osobnosti Bílovecka, zavést na území města nové akce (již třetím rokem se zapojujeme do Evropského týdne mobility, již třetí rok připravujeme na den 11. 11. Martinský trh.). V současné době se podařil zahájit projekt digitalizace kina Radost uvolněním prostředků na zpracování projektové dokumentace a oživit bílovecký zámek pořádáním různých kulturních akcí, je připravována rekonstrukce muzea. Podařilo se prosadit opravu budovy železniční stanice v Bílovci a připravit studii na rekonstrukci autobusového nádraží.

Městu se nepovedlo i přes aktivní snahu vedení města nalézt partnera pro provozování podnikatelských aktivit v prostorách zámku a přilehlých pozemcích (například v oblasti stravování, ubytování, pořádání konferencí, vzdělávání školní mládeže a Wellnes aktivit). V této souvislosti byli osloveni významní čeští podnikatelé i podnikatelské subjekty. Jejich reakce byly bohužel záporné většinou s ohledem na vzdálenost od místa jejich působení. Dále se nepodařilo opravit radniční sklep, který mohl sloužit jako další prostor pro kulturní činnost ve městě.

Ladislav Honusek, starosta Studénky:

V průběhu volebního období se i přes nepřízeň daňových příjmů (cca 26 milionů Kč) podařilo na investice a opravy zajistit téměř 100 milionů Kč a zajistit dotaci na odkanalizování ve výši cca 99 milionů Kč.

Nepodařilo se zajistit výstavbu bytových domů a to ani prostřednictvím investora.

Stanislav Hrabbovský, starosta Frenštátu pod Radhoštěm:

Podařilo se nám dát dohromady více než třicet projektů, z nichž některé jsou ve fázi přípravy, jiné běží a některé již skončily. Z akcí, které se povedly to je určitě zavedení E-aukcí, čímž město ušetřilo 5,6 milionu korun. Určitě chci vzpomenout rekonstrukci a přístavbu Mateřské školy Školská za 45 milionů korun. Další akce je rozjednaná, a tou je okružní křižovatka u Kyčery, projekčně i se stavebním povolením je připravena vlaková zastávka Frenštát pod Radhoštěm. A za úspěch považuji také skutečnost, že jsme si za celé období nemuseli vzít úvěr, vše jsme dokázali pokrýt z rozpočtu města, ať už to byly akce jako vodovod na Bezručové ulici, chodníky v hodnotě asi 17 milionů korun a připravili jsme další vodovod na Kopané, kde byla kompliovaná situace.

Dluh cítím v otázce kanalizace na Planiskách a Kopané.

Josef Jalůvka, starosta Kopřivnice:

Za úspěch považuji to, že se podařilo na začátku volebního období vytvořit tým z řad zastupitelů, občanů, firem a institucí, který vytvořil strategii města na příštích 15 let. Ta je už dnes naplněna na více než 50procent a podařilo se zajistit více než 400 milionů Kč z dotací na jednotlivé subjekty.

Za neúspěch považuji, že se nám nepodařilo do tohoto dění vtáhnout opoziční zastupitele, kteří zaujímají po celé období tvrdě destruktivní postoj.

Ivan Týle, starosta Nového Jičína:

Většina volebního programu splněna a navíc jsme získali z jiných zdrojů (EU, ČR, zahraniční fondy) 570 milionů Kč, o neúspěchu nevím.