STAV PO ROCE

Bývalý areál Československé autobusové dopravy v Odrách, který se nachází napravo při výjezdu z města směrem na Fulnek, před rokem vlastnila společnost Cranio. Ta oznámila, že chce areál odprodat, čehož se chytili představitelé Oder. Pro město se tak totiž nabízela možnost zřídit v prostorách sběrný dvůr, a také například zázemí pro technické služby.

Tehdy bylo podle místostarosty Oder Jiřího Vlčka vše na dobré cestě. „Všechno je o penězích a některým zastupitelům se pořád nezdá cena, za kterou by majitelé areál prodali. Za předpokladu, že bychom areál koupili, jednoznačně tam budeme sběrný dvůr budovat,“ uvedl tenkrát Vlček, jenž připustil možnost, že v případě, že město areál nekoupí, bude stavět sběrný dvůr na zelené louce.

Jednání města s firmou Cranio trvala zhruba půl roku. Licitovalo se hlavně o ceně. Společnost chtěla 13,9 milionu korun, radní doporučili zastupitelstvu, aby schválilo cenu dvanáct milionů korun, na což by možná zástupci společnosti ještě byli ochotni slyšet.

Na samotném zasedání zastupitelstva starosta Oder Pavel Matůšů připomněl, že se jednání vlečou, a zároveň upozornil, že je dost možné, že se na konečné ceně s majitelem objektu nejspíše neshodnou. „Myslím si, že firma Cranio s tím nebude souhlasit. I tak bych to ale rád konečně uzavřel,“ řekl Matůšů s tím, že by rád záležitost uzavřel do konce března, neboť areál stále chátrá a náklady na jeho rekonstrukci narůstají. Přesto neopomněl dodat, že lepší místo pro svůj úmysl radnice v Odrách nenajde.

Veškeré dohady nakonec utnuly dvojice zastupitelek, kterým se zdálo hodně i dvanáct milionů korun. Souhlasily s maximální částkou deset milionů korun. Takto zazněl i návrh na usnesení, s čímž souhlasila většina zastupitelů. Nikoliv ale společnost Cranio, která se tak poohlédla po jiném kupci. Starostovi nezbylo, než konstatovat, že město přišlo o možnost vlastnit areál, jaký by mu perfektně vyhovoval. „Teď nám jde ale nejvíc o ten sběrný dvůr,“ upozornil starosta.

Neúspěchem při koupi pozemku snahy Oder o vybudování sběrného dvora skutečně neskončily. „V současné době se připravuje projektová dokumentace. Předpokládáme, že na podzim bude výzva, takže děláme vše pro to, abychom to stihli kvůli možnému získání dotace,“ sdělila Jana Kantorová, referentka z odboru kanceláře starosty Městského úřadu v Odrách. Místem, kde město zřejmě sběrný dvůr vybuduje, jsou pozemky v blízkosti areálu bývalé školky závodu Optimit.