V průběhu slavnostní akce zazpívaly zaplněnému sálu pěvecké sbory z Bílovce, konkrétně ze ZŠ Komenského, ZŠ T. G. Masaryka, Gymnázia Mikuláše Koperníka a také Pěvecký sbor Bílovec, který celou přehlídku za podpory města uspořádal.

Na závěr nechyběla ani společná píseň všech účinkujících Ta naše písnička česká.