Občanské sdružení Tora se již druhým rokem zasazuje o navrácení krajiny v okolí Spálova do dřívější podoby, před intenzivním zemědělstvím v druhé polovině dvacátého století. Loni se zasloužili o vysazení aleje třešní spojující Spálov se Spálovským mlýnem a vysazení více než hektaru sadu vysokokmenných ovocných stromů v Klokočůvku. Letos sdružení Tora naplánovalo vysadit asi čtyři sta kusů ovocných stromů v různých částech Spálova.

O finanční prostředky požádalo sdružení Strom života Nadaci Partnerství a další partnery. „Od nadace jsme nedostali plnou podporu. Z požadovaných sto tisíc jsme dostali pouze padesát devět. Od ostatních partnerů máme přislíbeno dalších třicet osm tisíc. Čekáme teď na oficiální sdělení nadace, abychom věděli, které části projektu můžeme realizovat,“ sdělil Miloslav Chytil, fungující v radě občanského sdružení Tora. Projekt Stromy v krajině počítal s vysazením dvouhektarového sadu ve Spálově o počtu 250 stromů, obnovení staré ovocné aleje V Dolečku, tvořená jedním stem stromů a vysazení aleje při cestě na samotu Nový Dvůr v obci Luboměř, čítající padesát stromů.

Podle slov Miloslava Chytila podobné aleje na území Spálova chybí. „Za těch čtyřicet let komunistické devastace jich hodně zaniklo, a doteď, což už je dvacet let, zde stále nejsou. Snažíme se tu krajinu vrátit alespoň trochu do původního stavu, to znamená vysadit remízky, aleje podél cest a polních cest, které už přestaly existovat. V současnosti funguje krajina jako základna pro zemědělskou produkci, a to jen jedna z jejích rolí,“ rozvedl Chytil. Právě tématem funkce stromu v krajině se bude zabývat přednáška a následná diskuse s odborníky z Ostravské univerzity na plánované podzimní Ovocné slavnosti.

Program Strom života Nadace partnerství takto finančně podpořil patnáct subjektů, žádajících dohromady jeden milion korun. Žadatelé využívají granty mimo jiné na ochranu živočichů a jejich biotopů, zachování cenných přírodních lokalit, uspořádání pracovně-ekologického letního tábora nebo výše zmiňované výsadby stromů v krajině.