Přesně 29. září otevřeli v Sedlnicích na Novojičínsku již čtvrté oddělení mateřské školy (MŠ). Obec ho nechala vybudovat v prostorách bývalého ubytovacího zařízení Kulturního a informačního centra Sněženka (KIC). Místostarosta Sedlnic Libor Chyba upřesňuje, že obyvatel začalo přibývat poté, co v roce 2014 v obci začal platit nový územní plán.

„Otevřela se velká škála stavebních pozemků a od té doby tady začal stavební boom. Starousedlíci nechali stavět potomky a vnoučata na jejich zahradách, velká nová lokalita vzniká Nad hřištěm, další dvě lokality už jsou zastavěné. Vnímáme velký příliv obyvatel,“ poznamenává pro Deník Libor Chyba a upozorňuje, že Sedlnice jsou strategicky umístěná obec. Je blízko dálnice i mošnovské zóny s velkým potenciálem zaměstnanosti.

Stavební boom přináší i baby boom

Starostka obce na Novojičínsku Martina Petrlíková považuje za důležitý faktor také skutečnost, že ceny pozemků v Sedlnicích byly v porovnání s ostatními obcemi dlouhodobě nízké. Stavební boom přinesl s sebou nové rodiny a také mnoho dětí.

„Zhotovitelé územního plánu již dříve upozorňovali představitele obce, že bude zapotřebí vyšší kapacita školky i školy, vybudování chodníkových těles z hlediska demografického vývoje obyvatel a rozvoje občanské i technické infrastruktury obce. Tato doporučení se nejspíš nedostatečně reflektovala a nyní stojíme před velkými problémy, které nejsou dotačními tituly podporovány jak ze strany Národního plánu obnovy, tak ani z evropských zdrojů pro obce do tří tisíc obyvatel jako v dřívějších dobách,“ říká Martina Petrlíková.

Ke dvěma původním oddělením mateřské školy na horním konci obce, přibyly před pěti lety třetí oddělení MŠ, a to v budově obecního úřadu, v bývalé zasedací místnosti, a zmíněné čtvrté oddělení MŠ. „Do dvou let by měla být provedena rekonstrukce zámku za účelem vybudování dvou oddělení nové MŠ s kapacitou padesáti dětí, kam se přesunou právě oddělení z obecního úřadu a ze Sněženky,“ pokračuje starostka Sedlnic Martina Petrlíková. Počáteční investice do podkroví v KIC nepřijdou nazmar. Počítá se s tím, že se v nich vybuduje volnočasové centrum pro maminky s dětmi. „To už funguje v nouzovém režimu v prostorách místní tělocvičny ve spolupráci s krajskou koordinátorkou rodinných center Moravskoslezského kraje Síť pro rodinu paní Lucii Zajícovou,“ podotýká starostka Sedlnic.

Vznikají kontejnerové třídy

Obdobná situace jako ve školce je i v základní škole. „Loni jsme po šestadvaceti letech otevřeli druhou první třídu, v letošním roce jsme otevřeli naštěstí pouze jednu,“ upozorňuje Martina Petrlíková. Před budovou základní školy tak v současné době probíhá stavba dvou kontejnerových tříd, kam se přesunou děti ze zadní přístavby školy. „V prvním čtvrtletí příštího roku bychom měli soutěžit zhotovitele přístavby základní školy. Budou tam čtyři odborné učebny, nové šatny a technické zázemí,“ vypočítává Martina Petrlíková.

Ani kontejnerové třídy po přestěhování školáků do nových prostor nepřijdou vniveč. Obec počítá s tím, že v nich posléze vybuduje školní jídelnu. Ta současná je totiž v prostorách KIC Sněženka a děti tak musí chodit na oběd a případně zpátky do školy přes poměrně frekventovanou silnici.