Komunisté půjdou příkladem, pod tímto názvem vyšel 9. listopadu 1989 v týdeníku Rozkvět článek o členské schůzi Základní organizace KSČ v Sedlnicích.

Novojičínsko – zatímco v Polsku či tehdejším NDR už politické klima vřelo, u nás se vládnoucí síla tvářila, že se nic neděje. Komunisté nadále napínali všechny své síly k budování socialismu. Kvůli tomu byli ochotni i vzdát se svého pohodlí. Jako například sedlničtí komunisté.

Ty i občany obce, jak uvedl nepodepsaný autor, zvala řízná hudba k účasti na výroční členské schůzi. „Hlavní referát přednesl předseda ZO KSČ František Michna. Následovaly tajné volby desetičlenného výboru ZO, kdy všichni kandidáti byli zvoleni nadpoloviční většinou hlasů. Poté byl do funkce předsedy ZO KSČ Sedlnice zvolen František Jordánek,“ stojí v textu.

V diskuzi, vedené novým předsedou, přítomní podpořili názor, že je nutné upřesnit stanovy strany v tom smyslu, aby byli členové strany nuceni aktivněji pracovat hlavně v místě bydliště. „V usnesení byla přijata řada opatření, která by měla posílit vedoucí úlohu strany, její působení na občany dobrými příklady práce. Mimo jiné byl opět schválen bod, že v příštím roce každý práceschopný člen KSČ v obci odpracuje minimálně pět brigádnických hodin na veřejně prospěšných akcích.

Přijeli soudruzi z NDR

Kde asi soudruzi z NDR udělali chybu? Památný výrok z filmu Pelíšky nad roztavenou plastovou lžičkou. To zda, plastové lžičky přivezla 1. listopadu 1989 do Nového Jičína delegace soudruhů z východoněmeckého města Görlitz, se v Rozkvětu, který vyšel před dvaceti lety, čtenář nedozvěděl.

Zato zjistil, že tříčlennou delegaci německých soudruhů vedl Günter Müller, jehož jako prvního přivítal vedoucí tajemník OV KSČ Jiří Řezníček. U velkého uvítání nechyběli ani další tajemníci OV KSČ Karel Kuboš, Miroslav Sehnal a Karel Konečný. Přítomní byli také místopředseda Okresního národního výboru František Živný a předseda Okresní revizní komise KSČ Ladislav Lindovský a další soudruzi. „Soudruh Řezníček hosty informoval o tom, jak pracující našeho okresu realizují závěry vytýčené XVII. sjezdem KSČ,“ stojí mimo jiné v textu, jenž dále popisuje, kde všude se soudruzi z NDR podívali, a jak se hosté i hostitelé vzájemně ubezpečili v tom, že jejich družební styky se zdárně rozvíjejí.

Brigádníci se pořádně činili

Novojičínsko – Národní výbory se předháněly v tom, kdo dříve a lépe splní závazek. Bílovec hlásil že z 8300 hodin bylo při investičních akcích odpracováno 2780 hodin zdarma. Ve Studénce při investičních akcích odpracovali místo deseti tisíc hodin o pět tisíc hodin více. Při neinvestičních akcích bylo odpracováno 69 tisíc hodin, přičemž 63 tisíc jich bylo zdarma. Ve Veřovicích tamní obyvatelé společně s členy Národní fronty odpracovali celkem 21150 bezplatných brigádnických hodin a v Lichnově se mohli pochlubit téměř padesáti tisíci brigádnických hodin, což prý bylo oproti závazku plnění na 317 procent.

Kulturní pracovníci měli setkání

Fulnek – O setkání pracovníků kultury ve Fulneku informoval před dvaceti lety článek nazvaný Den kulturního pracovníka. Setkání pořádali společně Školská a kulturní komise Městského národního výboru (MěstNV) Fulnek a Sdružený klub pracujících státního podniku Romo Fulnek. Po úvodní básničce uvítala všechny přítomné předsedkyně školské a kulturní komise soudružka Jakubcová. Slavnostní projev tajemnice MěstNV Chocholoušové zhodnotil dosavadní práci a zároveň nastínil úkoly na úseku kultury. „Bylo v něm zdůrazněno, že v nastávajícím období nás nesmí upokojit počet akcí a zisk, ale především jejich úroveň a zapojení co největšího počtu účastníků,“ stojí v textu. „Kriticky bal hodnocen nezájem mládeže o kulturní dění, což však zdaleka není jen problém Fulneckých,“ uzavřel autor.