Samotnou stavbu okružní křižovatky financuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jelikož ulice jsou v majetku státu. „Město se na realizaci nového rondelu podílí výstavbou chodníkových těles a veřejného osvětlení,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Vladimír Bárta, kterého doplnil Josef Rivec, vedoucí odboru obecního podnikání městského úřadu. „Celkové náklady vzešlé z výběrového řízení na stavbu rondelu jsou vyčísleny na tři miliony čtyři sta tisíc korun, město se podílí pětačtyřiceti procenty,“ sdělil Rivec. Dodavatelem stavby se po výběrovém řízení stala opět firma Swietelski z Valašského Meziříčí, která v Novém Jičíně postavila i šestý rondel v místech křížení ulic Svatopluka Čecha, Hřbitovní a tak zvaného Malého náměstí.

Dokončená okružní křižovatka bude označena číslem sedm. „Město přistoupilo k číslování rondelů kvůli snadnější orientaci turistů a cizinců,“ vysvětlil již před časem Rivec. Ceduli s osmičkou by v budoucnu měl mít i plánovaný rondel v místech křižovatky ulic Palackého, Dlouhá a Bohuslava Martinů. Podle mínění lidí se okružní křižovatky v praxi osvědčily. „Zklidňují dopravu a jsou méně nebezpečné. Okružní křižovatky mají příznivý dopad na nehodovost řidičů. Na klasických světelných křižovatkách je počet dopravních nehod vyšší,“ dodal Rivec. Pro projíždějící šoféry je Nový Jičín příliš „točivý“. „Je to nejen město klobouků, ale i kruháčů. V tom má svůj věhlas,“ usmíval se řidič, Jiří Šindel z Ostravy.