Jak vyplynulo z krátké ankety, lidé na Novojičínsku pořádně neznají ani senátora pro obvod Nový Jičín. Není tedy divu, že v případě současného senátora pro obvod 63 Přerov, Jiřího Lajtocha, je situace stejná, ne–li horší. Naposledy jej totiž mohli spatřit před dvěma roky, když byla volební kampaň. Tehdejší kandidát se objevil na Novojičínsku proto, že v deseti obcích a ve městě Odry měl šanci posbírat nějaké hlasy. Druhé kolo vyhrál a z očí i myslí představitelů tohoto města i zmíněných obcí prakticky nadobro zmizel. „To je ten z Přerovska? Vůbec jsem ho tady neviděl. Musím přiznat, že jsem se s ním osobně setkal na nějaké akci, ale to bylo úplně jinde. To je neštěstí, že Odersko je úplně odstřihnuté. To, co politici udělali, je úplný paskvil. Kdyby nás raději nechali u novojičínského obvodu, kam jsme přirozeně patřili, bylo by to mnohem lepší. Je fakt, že předešlá senátorka Seitlová se aspoň snažila,“ vyjádřil svůj názor starosta Oder Pavel Matůšů.

Starostové dotčených obcí na Novojičínsku současného senátora skutečně neznají. Například starostka Heřmanic u Oder Irena Šímová si dlouho nemohla vzpomenout na jeho jméno. „Vůbec jsem ho tady neviděla a ani o něm nic nevím. Jestli se nám někdo s něčím snažil pomoci, tak to byl ten jeho protikandidát Bakalík,“ sdělila.

Obdobný názor měla také Jiřina Kukuricášová, starostka Heřmánek. „Pana Bakalíka jsem v obci viděla, ale toho druhého ne. Ten tady opravdu nikdy nebyl,“ uvedla Kukuricášová, která si na jméno senátora za obvod 63 nevzpomněla.

Starostka Spálova Marie Flodrová si sice na jméno Jiřího Lajtocha vzpomněla, ale to tak bylo vše. „Vím, že to jméno zaznělo, ale jinak nás nikdy nekontaktoval. Nepamatuji si, že by nabízel nějakou pomoc, a ani jsem se s ním nesetkala,“ upřesnila aktivity senátora ve Spálově Flodrová, která si také spíše pamatovala na snahy Lajtochova protikandidáta Bakalíka.

Své si o činnosti senátora myslí také Richard Ehler, starosta Suchdolu nad Odrou. „Je to nešťastné rozdělení tohoto obvodu. Z Přerovska o toto území není žádný zájem,“ míní Ehler, jenž alespoň znal jméno senátora. „Ale mnohem více než jeho znám jeho tehdejšího protikandidáta,“ dodal suchdolský starosta.

Starosta Mankovic Miroslav Švajda má obdobnou zkušenost jako ostatní. „Nikdy nás nekontaktoval, nic o něm nevím,“ přiznal tristní skutečnost Švajda, jenž senátorovo jméno z paměti nevylovil, stejně jako starostka Luboměře Milada Šmatelková. „Nikdy jsem s ním nebyla v jednání a ani nevím, že by se on sám o něco pokoušel. Ten zájem je vždy jen před volbami, a pak už to opadne,“ vyřkla starostka Luboměře názor, který panuje o politicích všeobecně.

Jediným ze starostů, jimž se redakci podařilo dovolat, který se se senátorem Lajtochem za poslední dva roky setkal, je Tomáš Machýček z Jeseníku nad Odrou. „Když byly povodně, tak se tady ukázal a nějakou pomoc organizoval. Ale jinak vůbec. Přerov je hodně daleko. Bylo to opravdu jen kvůli té přírodní katastrofě. Kromě paní Seitlové se jako senátor o tento obvod nikdo nezajímal,“ řekl Machýček.

Samotný senátor Jiří Lajtoch přiznal, že na Novojičínsku dlouho nebyl. „Naposledy jsem byl se starostou Starého Jičína, který později zemřel,“ připomněl Lajtoch událost starou zhruba dva roky. Krátce po svém zvolení sliboval zřízení kanceláře v Odrách, ale prý o ni nebyl zájem. „Všechno dáváme přes internetové noviny a máme schránky. Ten obvod je pro ty lidi nešťastný a musím přiznat, že jsem se na Starojičínsku a Odersku v poslední době na žádný obecní úřad nestavil. Nato ještě dodal, že věci určitě napraví. „Ještě do konce roku chystám, že objedu radnice. Po těchto volbách bych rád udělal takové seznamovací kolo se starosty obcí a určitě zajedu i na to Odersko. Počítám, že tak v listopadu nebo prosinci,“ uzavřel senátor.