Nový domov buduje Moravskoslezský kraj od konce roku 2021, aktuálně se stavba dokončuje a připravuje se spuštění provozu domova jako nové krajské příspěvkové organizace. Slavnostní otevření je naplánováno na 18. červen.

„Poptávka po místech v domovech, které pečují o seniory či potřebné, narůstá nejen v našem kraji. Kontinuálně se snažíme zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, ale také zvyšovat kapacity sociálních zařízení. V tomto ohledu je zřízení nového domova v Kopřivnici skutečně zásadním krokem. Je to vůbec první domov, který Moravskoslezský kraj vybuduje. Věřím, že zde nabídneme zázemí a péči na vysoce profesionální, ale také vstřícné a lidské úrovni,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblasti Jiří Navrátil s tím, že celková kapacita domova bude 84 lůžek, z nich 32 bude v domově pro seniory a 52 v domově se zvláštním režimem.

Přijímání žádostí bude zahájeno 15. 4. 2024, a to buď elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem na adresu dpbh@po-msk.cz), nebo poštou na adresu Domov pod Bílou Horou, Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, nebo v tomto dočasném sídle organizace osobně. Osobní odevzdání přihlášky je možné na podatelně nebo v kanceláři sociálních pracovnic v pondělky a středy od 8 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin a také v úterky od 8 hodin do 11:30.

Domov pro seniory, kteří potřebují pomoc

„Na začátku minulého roku vznikla nová krajská příspěvková organizace Domov pod Bílou horou. Její vedení bylo v kontaktu se stavebním dozorem i zhotovitelem stavby, ale zejména se věnovalo všem potřebným přípravám, aby letos v červenci mohl domov začít sloužit lidem. Bylo potřeba najít pracovníky domova a nastavit jeho provoz. Zatím přípravy i stavba pokračují podle harmonogramu a bez zásadních potíží, takže věřím, že budou dodrženy všechny termíny, které jsme si stanovili. Domov slavnostně otevřeme 18. června, jeho provoz se spustí v červenci,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

Informace ke způsobu podávání žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách Domova pod Bílou horou, už teď tam jsou k dispozici formuláře pro přihlášení i pro potřebné vyjádření lékaře. Nechybí informace, pro koho jsou služby domova určeny.

close Domov pod Bílou horou v Kopřivnici ode dneška přijímá žádosti o službu v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. info Zdroj: se svolením města Kopřivnice zoom_in Domov pod Bílou horou v Kopřivnici ode dneška přijímá žádosti o službu v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem.

„Domov pro seniory je určen pro osoby od 65 let, které se neobejdou bez pomoci a doma by již nebyly v bezpečí. Služby domova se zvláštním režimem jsou pro lidi od 55 let s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, kterým už taktéž nestačí péče blízkých ani terénních nebo ambulantních sociálních služeb,“ popsala cílové skupiny ředitelka Domova pod Bílou Horou Jana Prášková a dodala, že žádosti o služby budou od 15. 4. 2024 přijímány elektronicky, poštou i osobně.

Slavnostní otevření

„Samozřejmě se dá očekávat, že se kapacita domova velmi rychle naplní. O umístění v domovech je i v našem kraji velký zájem. Zde si dovolím upozornit, že neexistují žádné pořadníky, jako tomu bývalo kdysi. Při obsazování volných míst se vždy postupuje podle naléhavosti umístění v zařízení, přihlíží se k sociální situaci a zdravotnímu stavu žadatele. Proto se bude provádět sociální šetření, při kterém se bude ověřovat potřebnost pobytové sociální služby, soběstačnost zájemce i jeho individuální potřeby. Chceme zkrátka nabídnout péči těm, kteří ji potřebují nejvíce,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a dodal, že lidé budou mít možnost si domov prohlédnout, a to v den jeho slavnostního otevření, tedy 18. 6. 2024 v odpoledních hodinách.