Na nepříjemné soužití s Perlitem upozorňují Šenovští zejména ministerstvo životního prostředí a další instituce přes dva roky. Zatím bez větší odezvy. Proto sepsali petici. Podepsalo se pod ni 669 občanů obce, ale i 41 zaměstnanců tamních škol a 45 majitelů zahrádek.

Občané obce předali před týdnem Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje 37 petičních archů se 755 podpisy lidí, kteří žádají zastavení provozu Perlitu. „Podnik vypouští do ovzduší velké množství perlitu a prachu do okruhu jeden a půl kilometru. Způsobuje dráždění dýchacích cest, slzení, pálení očí, vniká do bytů, vozidel, prostě všude. Nelze větrat či sklidit usušené prádlo bez jeho důkladného vytřepání. Venku nejde grilovat, perlit pak skřípe mezi zuby. O posezení na zahradě či koupání v bazéně nemluvě,“ vyjmenoval nepříjemnosti František Horák, člen petičního výboru obce. „V posledních dvou letech je perlit skoro stálý v množství, které připomíná soustavné sněžení,“ doplnil Horák.

Krajský úřad o problému ví. „Petici jsme přijali a budeme se jí v rámci svých kompetencí zabývat,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Tereza Hlaváčová s tím, že se budou snažit reagovat dříve, než je stanovená úřední lhůta třiceti dnů. Podle ředitele oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Karla Kozubka provedla inspekce v prvním pololetí tohoto roku na vlastní náklady autorizované měření emisí tuhých znečišťujících látek unikajících z výduchů v areálu. „Toto ověřovací měření prokázalo, že provozovatel plní emisní limity dané zákonem o ochraně ovzduší,“ ujistil Kozubek s tím, že další možnosti snižování emisí u „perlitky“ se nyní zapracovávají do nově připravovaného provozního řádu. „Provozní řád vypracovává provozovatel a schvaluje jej Krajský úřad. Technologie typu Perlit mají povinnost zpracovávání provozního řádu uloženou teprve od prvního ledna letošního roku,“ vysvětlil Kozubek.

Perlit je amorfní vulkanické sklo s vysokým obsahem vody. Vyskytuje se běžně v přírodě. Expandovaný materiál má bílou barvu způsobenou reflexivitou vzniklých bublinek. Využívá se ve stavebnictví, kde se přidává do lehkých omítek, malt, izolací, stropních várnic a filtrů. V zahradnictví zajišťuje provzdušňování kompostu.

„Podnikli jsme již řadu jednání s vedením závodu za přítomnosti starosty obce a s pracovníky České inspekce životního prostředí z Ostravy. Pan starosta psal i ministru životního prostředí panu Bursíkovi. Obraceli jsme se na hygienu. Veškeré kroky a jednání vyšly doposud vniveč. Uvažovali jsme i nad blokádou továrny. Snad si naší tíživé situace konečně někdo všimne,“ uzavřel Josef Studený, další člen petičního výboru.

Vyjádření ředitele společnosti Perlit Henryka Hota se nepodařilo zatím získat. Podle nejmenovaného zdroje je až do neděle v Maďarsku.