V prostorách šenovské Obchodní akademie, odloučeného pracoviště Mendelovy střední školy Nový Jičín, se v úterý 13. října konala mezinárodní konference s účastí Norských a Německých hostů. Na programu jednání byly dva projekty, a to projekt Partnership for the future – Sharing good practice among schools and enterprises a projekt, financovaný z Norských fondů. Pomocí posledně zmíněného projektu byly vytvářeny výukové materiály pro novou elektronickou tabuli, která bude sloužit při výuce nového ekonomického předmětu Podnikání v EU.

V úterý proběhla zahajovací konference k projektu Partnership. „Konference má za cíl vytvořit podpůrné materiály pro studenty, kteří cestují do zahraničí na různé odborné stáže. Organizace z Lipska se zabývá zprostředkováním těchto odborných stáží studentů středních škol a my bychom pro ně měli vypracovat metodické materiály, mezi nimiž bude například jakým způsobem, a co by studenti na stážích měli dělat a realizovat,“ vysvětlila garantka projektu Irena Bambuchová, která se na obchodní akademii věnuje vyučování ekonomických předmětů. V průběhu realizace projektu jsou v jednotlivých zainteresovaných zemích naplánovány workshopy pro učitele, kteří připravují studenty na zahraniční stáže.

Projekt Partnership má v České republice pouze dva koordinátory. Jedním z nich je právě Obchodní akademie v Šenově u Nového Jičína. „Tyto trendy podporujeme na všech středních školách, protože my máme možnost podělit se s ostatními o naše zkušenosti, nejen z oblasti ekonomie, jako v tomto případě, ale také máme šanci poznat jaký je tam školský systém, prestiž učitele a jeho postavení ve společnosti a učí to i naše žáky, poznávat občany žijící v Evropské unii,“ doplnila náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková.