Co se v současné nebo poslední době děje v Šenově u Nového Jičína?

Rozvoj bytové výstavby - probíhá výstavba Komunitního domu seniorů, kde bude deset bytů, a rekonstrukce budovy bývalé ubytovny VOP – tam bude jedenáct bytů, obecní knihovna a společenské prostory. Dalších deset bytů získá obec po stavbě bytového domu na Severní ulici. Zaměřili jsme se také na zvyšování bezpečnosti silničního provozu, budujeme nové nasvětlené přechody pro chodce a dva světelné semafory.

Z čeho máte radost?

Starostu každé obce těší, když se rodí noví občánci, tedy vítání občánků je radost pro každého starostu… Asi ještě nějakou dobu potrvá, než budeme mít 3100 obyvatel, jako před válkou, ale právě podporou bytové výstavby, jak jsem o ni hovořil, chceme uspokojit zvýšenou poptávku po bydlení v obci - v blízkosti bývalého okresního města…

Je něco, co byste v Šenově u Nového Jičína rád změnil?

Obec je postižená více než čtyřicetiletým sloučením s městem Nový Jičín, takže za tu dobu ztratila charakter samostatné obce, a to ať už po industriální stránce - výstavbou ve stylu předměstí, tak i myšlením občanů. To se snažíme, v rámci možností napravovat. Už asi nikdy kvůli tomu  nebudeme mít klasickou náves, ale uprostřed obce se snažíme alespoň zkulturnit okolí pošty. Také v myšlení občanů zvýšit zdravý lokální patriotismus a pocit sounáležitosti s obcí. Uvědomění si historie, slavných rodáků, symbolů obce atd…

Které místo v obci máte nejraději, kam byste někoho pozval?

Určitě bych pozval každého k Banerově studánce, odkud je překrásný pohled na celou obec navíc na horizontu olemovaným panoramou Beskyd. K tomu se zde může občerstvit velmi zdravou vodou z pramene, nebo pokud potřebuje něco ostřejšího občerstvit se v nedaleké restauraci.

Je nějaké místo, kam nerad chodíte?

V obci nemám místo, kam bych nerad chodil. I hřbitov, který by se za takové místo mohl považovat je nyní,  po úpravě jeho a okolí pěkným místem k procházce.