Svou procházku obcí začínám u obecního úřadu, odkud přecházím do areálu kostela svatého Mikuláše. Docela mě ohromuje svou velikostí. Obcházím kostel a narážím na cedulku věnovanou seržantu Petru Bondarenkovi, jenž tady padl 3. května 1945.

Vydávám se podél hlavní silnice, míjím poštu a pokračuji po chodníku. Přitom se kochám pohledem na upravené zahrady a domy. I tady je patrné, že Petřvald je starousedlická obec. Přicházím k Sokolovně, která je velice pěkně udržovaná, vstupu vévodí stará socha sokola na přístřešku. Kolem bývalého kina, kde je dnes skladiště čajů, se dostávám se k hasičské zbrojnici.

Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Scházím po schodech ze stříšky u hasičárny do areálu u Staré řiky a kráčím k nedalekému lesíku. Míjím navezený kopec a živě si představuji děcka, jak na něm sáňkují, bobují a možná i lyžují.Vcházím do lesíku, všude panuje klid. Pěšinka není dlouhá, a tak se po chvilce ocitám na břehu řeky Lubiny.Kousek od chodníčku je splav, v pozadí se rýsují rodinné domy. Umím si představit, jak se tady za horkých letních dnů lidé koupu. Pokračuji podél Lubiny směrem do obce. Přicházím k menší tabuli, na níž jsou informace o petřvaldském zámku. Ten už je ale minulostí.

Přecházím přes most a po chvilce vstupuji na místní hřbitov. Trochu mě udivuje, že hřbitov je placka téměř bez stromů, ty jsou jen na okraji u smuteční síně. Jestli se dá říci o smuteční síni, že je pěkná, pak tato, viditelně po revitalizaci, ano. Na stěně smuteční síně visí pamětní desky obětem obou světových válek, nedaleko je památník věnovaný 33 padlých sovětským vojákům. Vydávám se zpátky přes most k hlavní silnici. Musím se usmát, když na cestičce vidím namalované různé hry, mezi nimi nechybí ani kdysi populární panák. Je s podivem, že tady někdo něco takového udělal.

V Petřvaldíku, místní části Petřvaldu, mohou od soboty využívat nový obecní dům.
Bez muziky kvůli koronaviru, ale s radostí. V Petřvaldíku otevřeli obecní dům

Blíží se bouřka, tak se přesunuji zpět do centra obce. Najednou se ozve hlasitý zvuk, až sebou trhnu. To začal hrát obecní rozhlas. Černé mraky na obloze a hřmění doprovází instrumentální podoba skladby Krásné je žít. Po chvilce ženský hlas oznamuje, že vysílá relace Našim oslavencům. V duchu popřeji pětaosmdesátileté oslavenkyni také.

Přicházím do centra, obhlížím starou školu, řeznictví, obchod.Jakmile déšť ustane, přesunuji se do sportovního areálu. S překvapením zjišťuji, že tady mají i kluziště, pár let se na něm už ale asi nebruslilo. Míjím zázemí pro fotbalisty a kryté posezení a kolem starého kolotoče přecházím k altánku. Nevím, jakou má funkci, ale fotbal z něj určitě jde dobře sledovat. Kolem tenisových kurtů se vracím na silnici. Přesunuji se až na konec Petřvaldu směrem k Mošnovu.

Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Po chvilce se vydávám opačným směrem a cíleně mířím k ulici s názvem Harty. Vznikla jako náhrada za vesnici se stejným jménem, místo níž je dnes přistávací plocha letiště. Procházím ulicí Harty, je 14.25 a najednou sebou opět trhnu – obecní rozhlas podruhé vyhrává oslavencům. Na konci ulice je zdravotní středisko, obchod a Duhový domeček, který slouží místním jako komunitní centrum. Nedaleko odtud je základní škola. Místo u vodojemu nad školou je patrně nejvyšším v obci. Od školy jdu zpět do centra.

Starosta Petřvaldu Václav Kološ (druhý zprava) loni na podzim se zástupci hasičů slavnostně otevíral Obecní dům v Petřvaldíku.
Mám radost, že se nám daří obec zvelebovat, říká starosta Petřvaldu Václav Kološ

Okolo takzvané Kudielkovy kaple jdu nejprve ke školce, pak se zastavím u památníku věnovanému dvěma padlým letcům, podívám se k vinárně Na roli a restauraci U vrtule a vracím se zpět k Hotelu Sýpka. Napadá mě, že tolik podniků, vezmu-li ještě v úvahu restauraci Sokolovna, má málokterá obec.

Přijíždím do Petřvaldíku, místní části. Napravo je pěkný hasičský areál, za ním Dům pro seniory Oáza. Nedaleko stojí Restaurace Na Růžku, ale netuším, zda byla před „pandemickým obdobím funkční. Přecházím ke kapli a musím se usmívat nad tím, jak si někdo umí pohrát s výzdobou okolí svého domu. Třeba malůvkami na dřevu. Od Obecního domu jedu až na konec Petřvaldíku a vracím se malou stranou.

Přišla další vlna lijáku, vracím se zpět do Petřvaldu a od něj ještě přejíždím přes silnici do části Dvorek. Na ní plynule navazuje Mošnov, ale to už je jiná obec. Kdo ví, zda bude tak pěkná jako Petřvald? Ten se mi líbil hodně.

Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Místo Hartů je letiště

Bylo 29. září 1956, kdy se obyvatelé tehdejších Hartů sešli na veřejné schůzi místního národního výboru. Přišli se rozloučit s místem, kde prožili předešlá léta, kde žili jejich předkové. Obec Harty byla odsouzena k zániku. Domy s jednačtyřiceti čísly popisnými, v nichž žilo dohromady okolo 180 obyvatel, šly k zemi. Nahradila je přistávací plocha letiště – dnes Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Obec, která existovala v letech 1780 až 1956 dnes připomíná část Petřvaldu Harty, kam se většina obyvatel Hartů přestěhovala. Tam je také kříž, který byl převezen z Hartů, jako připomínka jedné zaniklé obce.

Manželé Šindelovi s překvapením hleděli na obrázek hartecké hospody, která kdysi patřila otci Zdenka Šindela.
Harty mají svůj pomníček

Základní škola v Petřvaldě navyšuje počet žáků

Základní škola a Mateřská škola Petřvald je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je obec Petřvald. Sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a mateřskou školu.

Základní škola je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Ředitelka petřvaldské školy Xenie Valušáková upřesňuje, že od 1. září letošního roku bude kapacita školy na 320 žáků ze současných 300. Ve školním roce 2020/2021 se ve škole vzdělávalo a vychovávalo 291 žáků, takže průměrná naplněnost činila zhruba 19 žáků na třídu.

„Specifikem školy je její spádovost. Do školy denně dojíždějí děti z Trnávky, Kateřinic, Mošnova a dalších okolních obcí. Výuka ve všech ročnících probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro naše děti. Cílem školy je vzdělávat a vychovávat žáky v podnětném a sociálně bezpečném prostředí podle jejich individuálních potřeb,“ uvádí Xenie Valušáková a upřesňuje, že s žáky pracuje 23 pedagogických pracovníků, tři vychovatelky ve školní družině, tři asistenti pedagoga a dva školní asistenti.

Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Provoz školy pomáhá zajišťovat šest provozních zaměstnanců.V budově školy je 15 kmenových učeben, některé kmenové učebny jsou i odborné pracovny - počítačová učebna, učebny pro výuku cizích jazyků, učebna přírodopisu, učebna zeměpisu, rukodělná a keramická dílna, školní kuchyňka a učebna fyziky a chemie.

„Součástí školy je tělocvična, rozsáhlý sportovní areál, dvůr a udržovaný školní pozemek. Sportovní areál je bohužel v havarijním stavu a již třikrát jsme žádali o dotaci z EU na jeho rekonstrukci,“ podotýká ředitelka školy.

Oslava 100. výročí existence dechové hudby v Petřvaldě v roce 1988.
SERIÁL DENÍKU: Jak jsme žili na Novojičínsku - Petřvald

V roce 2018 se díky dotaci z Evropské unie podařilo vybudovat novou jazykovou učebnu vybavenou moderními informačními a komunikačními technologiemi. „V následujícím roce jsme díky finančním prostředkům zřizovatele kompletně zrekonstruovali žákovskou kuchyňku a v září loňského roku byla ve venkovním areálu školy ukončena výstavba nové venkovní učebny opět z projektu Evropské unie. V ranních i odpoledních hodinách žáci využívají tři oddělení školní družiny s kapacitou devadesát dětí, přičemž třetí oddělení je realizováno pouze odpoledne. Všechna oddělení jsou zcela naplněna vzhledem k nepříznivé dopravní obslužnosti, zaměstnanosti rodičů a k chybějícímu středisku volného času v blízkém okolí,“ dodává Xenie Valušáková.

Základní škola v Petřvaldě je devítiletá. Má patnáct tříd. Součástí příspěvkové organizace je rovněž mateřská škola.Základní škola v Petřvaldě je devítiletá. Má patnáct tříd. Součástí příspěvkové organizace je rovněž mateřská škola.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Součástí budovy školy jsou i školní kuchyně a školní jídelna, která připravuje jídla nejen žákům a zaměstnancům, ale i cizím strávníkům, a rovněž připravuje jídla pro děti a žáky dalších výdejen v okolních obcích. Ve školní jídelně pracuje celkem šet zaměstnanců: vedoucí jídelny, vedoucí kuchyně a čtyři kuchařky. Kapacita školní jídelny je 400 strávníků, od 1. září 2021 bude navýšená na 500 strávníků. Kuchyně by měla v nejbližší době projít modernizací.

Další součástí organizace je mateřská škola s kapacitou 80 dětí, která se nachází nedaleko od budovy základní školy. V tomto školním roce navštěvuje mateřskou školu 71 dětí. Ve třech třídách s nimi pracuje šest pedagogických pracovnic, dva asistenti pedagoga, jeden školní asistent. Provoz školky pomáhají zajišťovat tři provozní zaměstnanci. „V objektu jsou tři kmenové třídy s vlastní šatnou a sociálním zařízením, velká multifunkční místnost taktéž s vlastním sociálním zařízením, výdejny jídel a kancelář. Součástí mateřské školy je rozsáhlá zahrada s moderními herními prvky,“ uzavírá Xenie Valušáková.

Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Letečtí průkopníci

Významnými postavami historie Petřvaldu byli bratři Žurovcové. Byli čtyři, tři z nich Josef, Vilém a Leopold, se velmi zajímali o letectví. Josef s Leopoldem v roce 1912 sestrojili vlastní letadlo poháněné motorem, který bratři dovezli až z Kolína nad Rýnem. V roce 1913 provedli první let na pozemku za kaplí v tehdejších Hartech, ukázalo se ale, že motor byl slabý, a tak se letadlo vzneslo jen do výše třiceti metrů. Jednalo se o vůbec první funkční amatérské motorové letadlo. Později se nejstarší z bratrů Vilém podílel také na konstrukci upoutané helikoptéry.

Z historie Petřvaldu

Založení obce kladou historikové do doby první biskupské kolonizace koncem 13. a počátkem 14. století. Domnívají se, že Petřvald byl založen Petrem, synem Heroldovým, který je jmenován v listině „Instrumentum testamenti episcopi Brenonis“ z roku 1267.

Petřvald.Petřvald.Zdroj: archiv obcePočátkem 15. století jsou zprávy o Petřvaldě řídké a dobou husitskou zanikají vůbec. První zpráva o husitských válkách se objevuje až roku 1447 se jménem Petra z Petřvaldu a jeho manželky Hedviky ve spojitosti se soudní pří. Dalším jménem objevujícím se v rodokmenu je Hanuš, až po posledního z nich označeného číslem IV., který zdědil roku 1596 všechen majetek rodu.

Roku 1623 zkonfiskované léno pánů Petřvaldských bylo v roce 1653 darováno spolu se Zábřehem biskupem Leopoldem Vilémem, arcivévodou rakouským, kapitule olomoucké, v jejímž držení bylo panství až do roku 1920, kdy následkem pozemkové reformy přešel velkostatek do vlastnictví drobných pachtýřů. Výsledky germanizace z doby Marie Terezie a Josefa II. byly znát i na pračeském Petřvaldě. Úřední řečí panství byla němčina, zápisy v české škole byly německé.

V 17. století se obcí prohnali Švédové, kteří odtáhli z východní Moravy až po Vestfálském míru roku 1648. Po nich zůstala v regionu bída.

Po napoleonských válkách, za nichž se vlny vojska několikrát převalily i přes Petřvald, se objevily u obyvatel touhy po větší politické svobodě podle zásad volnosti a rovnosti. Státní bankrot sice mnoho rodin ožebračil, ale přece to byla doba pozvolného zotavování a klidného hospodářského vývoje.

Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Významnou osobností obce byl v 19. století Wenzel Kudielka (1814–1880), erbovní rychtář, rakouský pivovarnický podnikatel a politik německé národnosti z Moravy, mimo jiné poslanec Moravského zemského sněmu.

Roku 1850 byly zrušeny úřady vrchnostenské a začaly platit zákony obecní. Všechny obce se tak staly sobě rovnými, obyvatelstvo si volilo své obecní zastupitelstvo (obecní výbory) a své starosty. Tím prvním v Petřvaldě byl od roku 1853 Václav Kudielka, majitel místního fojtství, jenž byl také zvolen poslancem na Zemský sněm moravský za venkovské obce.

Další úder v podobě narukování mužů do vojny a skvrnitého tyfu zasadila Petřvaldu první světová válka, ale hůř bylo až za té druhé. Okupace obce nacisty trvala šest let.

Sedlnice nabízejí několik zajímavých a pěkných míst, k nímž patří také park plný sněženek nebo alej vysázená známými herci a zpěváky.
Deník na návštěvě. Pojďte se s námi podívat, jak se žije v Sedlnicích

V zahraniční armádě ale bojovali někteří občané Petřvaldu. Jaroslav Hlaváč, rotmistr stíhač, padl v roce 1940 v letecké bitvě o Anglii. Posmrtně byl vyznamenán francouzským válečným křížem a čs. Válečným křížem a jeho jméno je zapsáno v kapli královského letectva ve Westminsterském opatství spolu s dalšími čs. letci, kteří padli v bojích o Londýn jako příslušníci královského anglického letectva.

Dalším byl štábní rotmistr letectva Oldřich Havlík. Ten byl v Anglii zařazen do 311. čs. bombardovací perutě a vykonal 13 nočních operačních letů na Německo a zdařilý let nad Itálii. Dne 15. dubna 1942 se nevrátil z náletu na Dortmund. Při zpáteční cestě byl jeho letoun zasažen a Havlíkův život skončil v hořících troskách na půdě Holandska.

Ve středu 2. května 1945 vstoupila do obce ruská armáda, o den později svedla tvrdý boj s Němci, kde padlo 33 ruských vojáků. Četné budovy shořely a kostelní věž byla silně poškozena dělostřelectvem. Most přes řeku Lubinu byl zničen ustupujícími nacisty.

Po sametové revoluci v roce 1989 přibyla v Petřvaldu, kde dnes žije 1829 obyvatel, řada nových obchodů, opravena byla náves a vzniklo několik akciových společností a podniků. Také bylo opraveno mnoho starých budov.

Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Petřvald je obec se zajímavou historií a zajímavými místy.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Zajímavosti

Roku 1564 byl v Petřvaldě založen první kostel uprostřed vesnice na levém břehu řeky Lubiny. Byl dřevěný a ke zřízené farnosti byl přifařen i Petřvaldík a Košatka. Na vybudování tehdejšího kostela poskytl tehdejší olomoucký biskup část potřebného dříví. V tomto roce byly na věž umístěny tři zvony.

Zdroj: www.petrvaldobec.cz

Kudielkova kaple v Petřvaldě.Kudielkova kaple v Petřvaldě.Zdroj: archiv obce

Tip na výlet

Novogotická Kudielkova kaple v obci Petřvald

Historickou ozdobou obce je kromě kostela svatého Mikuláše i tzv. Kudielkova kaple, krásná novogotická kaple svaté Marie s vyřezávaným oltářem a obrazem Madony. Kapli nechala postavit v roce 1896 tehdy nejbohatší rodina Arnošta a Terezie Kudielkových. Tento rok byl pro rodinu historicky významný - uplynulo 50 let od doby, kdy otec Václav Kudielka koupil v Petřvaldě dědičnou rychtu, a 25 let od data, kdy zde začal vařit pivo nový petřvaldský parostrojní pivovar. V den vysvěcení kaple 15. října 1896 zároveň oslavovali Arnošt a Terezie stříbrnou svatbu. Plány ke kapli nakreslil švagr Alfonz Zapletal, architekt a toho času dvorní stavební inspektor a vedoucí zámeckého hejtmanství v Praze na Hradčanech. Na stavbu dohlížel mladý stavitel Fritz Karlseder z Příbora. Kaple byla vždy v majetku rodiny, která vlastnila velkostatek a panství v Petřvaldě. V 90. letech ji dostala darem od posledních majitelů, rodiny Stejskalovy, Obec Petřvald.