Až na kopřivnickou místní část Lubina, kde jsou hotovy tři čtvrtiny kanalizační sítě, je v ostatních obcích v rámci Svazku obcí regionu Novojičínska položeno téměř sto procent potrubí. Projekt postupuje podle plánu, i když v závěru června a v červenci způsobily silné bouřky a přívalové lijáky krátkodobé omezení prací.

„V současné době probíhá řada technických zkoušek, které mají ověřit bezchybnou funkčnost nového systému. Mezi ně patří především tlakové a kamerové zkoušky. Kontrolní prohlídky domovních přípojek realizuje budoucí provozovatel, společnost Severomoravské vodovody a kanalizace," informovala mluvčí svazku Simona Součková. Při tlakových zkouškách se kontroluje propustnost potrubí a potvrzuje se těsnost kanalizace. „Během kamerových zkoušek se vkládá do potrubí dálkově ovládaná digitální kamera, která projíždí stokou a provádí videozáznam vnitřního povrchu potrubí a jeho jednotlivých spojů. Tím se sleduje, zda nedochází k pronikání spodní balastní vody do potrubí nebo není-li potrubí například poškozené kamenem," popsal revize správce stavby Petr Závadský.

V Lubině odstartují v nejbližších dnech práce na protlacích pod komunikacemi. Dobrou zprávou pro místní obyvatele je, že kopřivnické zastupitelstvo uvolnilo téměř šest milionů korun na kompletní opravu cest dotčených výstavbou kanalizace. „Děláme vše pro to, aby se stavba úspěšně dokončila. Situace je u nás složitější, protože ve městě probíhají další investiční akce, které zhoršují komfort obyvatel," řekl místostarosta Jaroslav Šula.

Vedle toho v Životicích u Nového Jičína bylo v červnu položeno o více jak sto metrů kanalizačního potrubí méně, než bylo v plánu. Důvodem je zhoršené geologické podloží zvýšené množství skalních hornin. „ Práce nebyly přívalovými dešti nijak výrazně zkomplikovány, došlo pouze ke krátkodobému přerušení prací. Nyní se řídíme podle aktualizovaného harmonogramu, v němž je skluz prací vyrovnán," ubezpečil za technický dozor Miroslav Bernátek.

Dále práce intenzivně probíhají také v Mořkově a v novojičínských částech Loučka a Žilina. Na novou kanalizační síť bude připojeno téměř pět tisíc lidí.