Zda vidí vybrané priority stejně i ostatní obyvatelé města, kteří se setkání na radnici nezúčastnili, nyní ověřuje mobilní anketa.

„Kopřivnická radnice ověřuje výsledky zmíněného veřejného fóra každý rok, mimo jiné prostřednictvím sociologického průzkumu. Letos se vůbec poprvé rozhodla také pro elektronickou anketu, kterou pro město sestavil Mobilní rozhlas ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst České republiky,“ informovala Jana Hromočuková, tisková mluvčí města Kopřivnice.

Jak uvedla koordinátorka Zdravého města Kopřivnice a organizátorka fóra Plánujeme společně Barbora Mužíková, zájemci mohou hlasovat pomocí webového formuláře.

„Aby bylo zaručeno, že hlasování bude objektivní, po přihlášení do mobilní aplikace se musí zadat telefonní číslo, na které přijde ověřovací kód. Ten následně dotazovaný zadá do aplikace a teprve poté je mu umožněno samotné hlasování,“ upozornila Barbora Mužíková. Podle ní se radnice pro tuto možnost rozhodla z toho důvodu, aby výsledky byly průkaznější než při klasickém dotazování. Lidé, kteří chtějí podpořit svým hlasem nejdůležitější vybraná témata, mohou tak učinit prostřednictvím odkazu www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/AXkX2qvr, který se také nachází na webových stránkách města, a to nejpozději do 20. července.

„Poté dojde k porovnání výsledků hlasování jak ze samotného fóra a sociologického průzkumu, tak právě z ankety. S výsledky budou seznámeny orgány města a bude se s nimi pracovat při přípravě rozpočtu města Kopřivnice pro příští rok,“ doplnila na závěr informaci Barbora Mužíková.