Problémy s komunikací, které nastanou, když do nemocnice dorazí neslyšící anebo cizí řečí hovořící pacient, by měly brzy vymizet z Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně.

Tamní staniční sestry totiž, společně s administrativními pracovnicemi, v současné době absolvují tříměsíční kurz. Hodiny zaměřené na administrativní práci ve zdravotnickém zařízení, znakovou řeč, cizí jazyky a obsluhu osobního počítače pro personál připravila novojičínská nemocnice, člen skupiny Agel, společně s Centrem dalšího vzdělávání Mendlovy střední školy Nemocnice Nový Jičín.

Přestože je práce zdravotních sester náročná na čas a kurzy musejí absolvovat dvakrát v týdnu, vždy po pracovní době, jsou reakce pracovníků na možnost vzdělávat se vesměs pozitivní.

„Kurz je sice poměrně náročný na čas, ale jsem opravdu ráda, že mám tu možnost jej absolvovat. Ke své práci už dnes opravdu potřebuji umět pracovat s počítačem a takto už nebudu závislá na nikom z rodiny, když si budu potřebovat zpracovat tabulku či prezentaci. A výuku znakové řeči bereme jako bonus,“ zhodnotila kurz jedna ze sestřiček novojičínské nemocnice, Vladimíra Dobiášová.

Zvyšování kvalifikace svých podřízených vítá také hlavní sestra novojičínské nemocnice. Vidí v něm přínos nejen pro pacienty, ale zejména pro samotné sestřičky. „Práce staniční sestry se v posledních letech dosti změnila. Téměř nezbytností se stala práce s počítačem a znalost cizího jazyka,“ zhodnotila práci v nemocnici hlavní sestra novojičínského zařízení Marie Jurošková a dodala: „ Proto jsem ráda, že sestřičky projevily o kurz zájem a rozhodly se, i v rámci svého volna, pracovat na své kvalifikaci.“

Nemocnice Nový Jičín a.s. je ve svém regionu jedinou nemocnicí s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče. Do její spádové oblasti patří na 170 000 obyvatel. Kromě vzdělaného zdravotnického personálu se nemocnice pyšní moderním onkologickým centrem.

„Součástí Nemocnice Nový Jičín je v současné době i nadregionální špičkové onkologické centrum, Komplexní onkologické centrum Nový Jičín,“ uvedla mluvčí holdingu Agel Hana Szotkowská. Od ledna 2006 je Komplexní onkologické centrum součástí třinácti onkologických pracovišť v ČR, která splňují požadavky dané Českou onkologickou společností.