Starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný vysvětlil, že řešit problematiku bydlení bylo nutné i vzhledem k tomu, aby se stabilizoval počet stávajících obyvatel a vytvořily podmínky pro příchod nových. Do příprav se zapojili zaměstnanci některých odborů radnice a zastupitelé napříč politickým spektrem.

Místostarostka Dagmar Rysová uvedla, že pokud se tento systém zavede, bude se město finančně podílet na podpoře stavebníků asi čtyřmi miliony korun ročně. Další částku pak vynaloží na inženýrské sítě, chodníky a komunikace. Koncepcí by mělo město podpořit výstavbu rodinných domů i bydlení v bytech.

Vedení města by chtělo také zkvalitnit a zatraktivnit sídliště, která se v Kopřivnici nachází. „Možnosti města jsou poměrně omezené. Máme k dispozici základní studii na přebudování přístavby někdejší ZŠ Náměstí na byty, je zde i idea realizace nástaveb na některých stávajících bytových domech města či využití objektu v areálu Kachlovky. Ve větší míře se chceme zaměřit na postupnou rekonstrukci bytů v majetku města,“ doplnila Dagmar Rysová.

Plány bude vedení města aktualizovat každé dva roky. Město by rádo podpořilo aktivity developerů, prvními vlaštovkami mají být zastavěné plochy mezi Kopřivnicí a místní částí Lubinou. Tam by mohlo vyrůst až devět bytových domů a 30 rodinných domků, školka a kavárny pro obyvatele.

Město v současnosti jedná s investorem a zastupitelé schválili zveřejnění záměru prodeje lokality.

Lucie Syrovatková