Víceúčelové hřiště, dětský koutek, ovál určený pro jízdu na kolečkových bruslích a venkovní protahovací stroje. Tak bude za pár měsíců vypadat okolí panelových domů na kopřivnickém sídlišti Jih.

Klasická panelová zástavba se takových „vymožeností" dočká díky revitalizaci, jejíž druhá etapa začala v těchto dnech. Podle informací radnice projde úpravami jako první okolí Základní školy Alšova. „V areálu školy vznikne nové veřejné hřiště s dětským koutkem. Dále dojde k úpravě atria a předvstupního prostoru, včetně posezení," sdělil kopřivnický architekt Milan Šmíd. Zásadních změn se dočká také zahrada bývalé školky na ulici Máchova. Právě tam bude vybudován cvičný ovál pro děti s kolečkovými bruslemi a koutek s protahovacím nářadím pro starší generaci.

Dětem a jejich sportovnímu vyžití bude v „betonové džungli" věnována většina prostoru. „Nejmenší se budou moci svým koníčkům věnovat na novém víceúčelovém hřišti s mantinely a umělým povrchem. To se na žádost veřejnosti posune do lokality vzdálenější od bytových domů, na zelenou plochu u mostu přes Kopřivničku. Rovněž na přání místních občanů budou v blízkosti tohoto hřiště realizovány veřejné záchodky, které návštěvníkům sportovišť zajistí potřebné zázemí," vyjmenoval plánované úpravy architekt Šmíd.

Aby vše zůstalo v co možná nejlepším stavu, nově vybudovaná sportoviště bude střežit kamerový systém. „Uvidíme, jestli kamery k něčemu budou. Nové věci se pohlídat musí, zvláště kvůli mladým, kteří je často ničí, ale nevím, jestli zrovna kamery pomohou. Spíš práce policistů a všímavost těch, co tady bydlí," vyjádřil svůj názor ke kamerovému systému jeden z obyvatel sídliště.

Kromě stavebních úprav dojde na Jihu k úpravám zeleně, odstranění nejnebezpečnějších betonových plácků po bývalých hřištích, výměně povrchů vybraných chodníků, částečné obměně veřejného osvětlení a kompletní výměně laviček, odpadkových košů, plakátovacích ploch, stojanů na kola atd. „Stavební realizaci budou provázet poměrně výrazné zásahy do zelených ploch a komunikací, proto žádáme veřejnost o shovívavost a toleranci, především při kácení nevhodné zeleně," uvedla tisková mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková s tím, že všechny popsané práce by měly být hotové v polovině příštího roku.

Úpravy na jednom z největších kopřivnických sídlišť byly zahájeny v roce 2009. Město na ni získalo téměř stomilionovou dotaci.