To, že je dítě obětí šikany, rodič může zjistit náhodou anebo při náhle změně chování a zvyklostí dítěte. Může se o ní dozvědět ale také tehdy, pokud bude s dětmi často hovořit o dění ve škole i mimo ni. Rodič by si proto, podle odborníků, měl vyčlenit čas na neformální rozhovor s dítětem. Měl by si s nimi povídat o tom, co zažily ve škole, jak trávily svůj volný čas, jaké mají problémy, co je zajímá a baví a podobně. Více k šikaně a rady najdete ZDE!

Rodič by měl sledovat chování dítěte a při jakékoliv výrazné změně by se měl snažit přijít na to, proč ke změně došlo. „Měl by si například všímat toho, zda dítě nemá najednou vyšší materiální nároky. Chce vyšší kapesné, větší svačiny, potřebuje stále nové školní potřeby, bere rodičům peníze a podobné náznaky,“ uvedl novojičínský okresní policejní mluvčí Petr Gřes a dodal, že důležité je, aby si rodič všímal, jak se chová jeho dítě ráno, když má jít do školy. Zda se nezměnily výrazně jeho projevy- například je smutné, brečí, má strach, má zažívací problémy, a podobně.

Aby bylo dítě připravené bránit se proti šikaně, mělo by o tomto nebezpečí vědět již odmala. Rodič by měl vytvořit příjemné prostředí, kde by si s dítětem o této problematice popovídal. „U malých dětí je dobré číst jim pohádky před spaním. Vytvořit tak intimní prostředí pro rozhovor. Při rozmluvě s dítětem by měl rodič zdůraznit to, že každý člověk má právo na svůj vlastní názor, má právo na slušné jednání a zacházení, ale zároveň povinnost slušně jednat a má svobodu jednání a chování, která však končí tam, kde začne omezovat druhého fyzicky i psychicky,“ přiblížil jednu z možností policejní mluvčí.

Ideálním prostředkem proti šikanování dítěte je také posilování jeho sebevědomí. Nesmí to ale být způsobem „dá-li ti někdo facku, tak mu tři vrať, či ukradne-li ti někdo svačinu, tak mu ji příště vezmi taky. Rodič by měl vycházet z toho, že každý člověk je nebo může být v nějaké pozitivní oblasti svého života úspěšný. Měl by tuto oblast u dítěte podporovat, poukazovat na jeho nadání a pomáhat mu, aby dosahovalo co nejlepších výsledků.

„Při jakémkoliv zjištění výrazné změny v chování dítěte, nebo pokud zjistí při rozhovoru s dítětem, že na škole se děje šikana žáků, i když se netýká přímo jeho dítěte, by měl rodič bezodkladně kontaktovat školu,“ nabádá policejní mluvčí Gřes.

Několik případů šikany z minulých let

- Šikanu v nejhrubší podobě zažívali tři žáci jedné školy v Novém Jičíně. Zhruba půl roku je vydíral třináctiletý spolužák. „Tvrdil, že je zbije, pokud mu nepřinesou peníze nebo hračky," uvedla tehdejší okresní policejní mluvčí Dana Medvecká. Podle policie hoch také několikrát násilí použil. Šikanista využil situace a jednoho z chlapců dokonce navštívil v bytě, když rodiče nebyli doma. Po otevření dveří vešel dovnitř, kde zničil a vyhodil některé hračky.

- Případ šikany řešili rovněž na jedné základní ve Studénce. Trojice patnáctiletých žáků si vyhlédla spolužáka a zhruba půl roku jej tvrdě šikanovala. „Opakovaně, několikrát fyzickým násilím a pohrůžkami fyzického násilí nutili spolužáka, aby jim činil osobní úsluhy a ponižoval se před nimi," nastínil tehdejší okresní policejní mluvčí Pavel Kovařík. Učitelský sbor přitom o šikaně vůbec netušil. Samotná oběť totiž nepromluvila, o tom, že se něco děje, se kantoři dozvěděli až od spolužaček žáka. Trojice hochů prý patřila mezi problémové. Proč si vybrala právě toho, koho si vybrala, kantoři nevěděli. Jednalo se o velmi hodného žáka. Možná proto.

- Na jedenáctiletou spolužačku ze Štramberku zasedly dvě žákyně jedné kopřivnické školy. Dvanáctiletá a o dva roky starší slečna, nezávisle na sobě asi půl roku pod pohrůžkou násilí a bití mladší spolužačku vydíraly. „Nutily ji k vydávání svačin, které si nosila z domu, a kupování sladkostí, jež jim rovněž musela vydat," informovala novojičínská okresní policejní mluvčí Miroslava Šálková. Obě dívenky, obviněné z trestného činu vydírání, se k činu doznaly.

- Z kopřivnické školy je také případ, jehož hlavními aktéry byl dva patnáctiletí žáci. Ti po dobu několika týdnů v areálu školy několikrát hrozili jednomu žákovi násilím a fyzickou újmou. Podle policie chlapci i nutit žáka sedmé třídy, aby proti své vůli pro ně vykonával různé věci, například nosil školní potřeby, odemykal třídu a prováděl další úkoly.

- Vydírání, se dopustili také tři devítiletí spolužáci z jedné kopřivnické školy. Trojice vyhrožovala bitím desetileté dívence, pokud jim nekoupí sladkosti. Děvčátko z obavy o své zdraví udělalo, co jí spolužáci řekli, a sladkosti v hodnotě sto korun zakoupilo a předalo jim je.