Důvody, proč se jedinec stane obětí agrese, jsou stěží vysvětlitelné, neboť jsou pokaždé jiné. Jednou to může být proto, že jedinec je příliš chytrý, jindy proto, že chytrostí nevyniká. Odborníci mají jasno - šikana nemá důvod, má jen oběť, většinou nahodilou. Může se jí stát kdokoliv – výjimečně chytrý či naopak ne moc chytrý jedinec, ale i takzvaná šedá myš, ktreá nijak nevyniká.

Na šikanu se zpravidla přijde v době, kdy už má dítě-oběť za sebou těžké martyrium a propletenec vztahů není jednoduché rozmotat. „Šikanované dítě totiž má strach z pomsty, nechce shodit takzvané kamarády, své týrání považuje za, v uvozovkách, normální. Většinou je pro šikanovaného velmi bolestivé a traumatické, má-li říci rodičům, které má rád a na kterých mu záleží, jak je ponižovaný, jak je trapný, jak se neumí prosadit a jak ho nikdo nebere,“ uvedl novojičínský okresní policejní mluvčí Petr Gřes.

Existuje řada varovných signálů, podle kterých by rodiče měli poznat, že s jejich dítětem není něco v pořádku. Etoped Michal Kolář uvádí ve své knize Skrytý svět šikanování ve školách výčet podezřelých projevů, které by měly rodičům pomoci alespoň v základní orientaci. Zároveň také upozorňuje na to, že jednotlivé projevy nemusejí mít vždy se šikanováním něco společného, ale téměř jistě signalizují skryté volání o pomoc. Čím více se jich objeví najednou, tím je pravděpodobnost šikany větší.

Podezřelé projevy:

Za dítětem nedochází domů žádný spolužák, zdá se, že nemá kamarády.
Dítě je zaražené, posmutnělé až depresivní, nemluví o tom, co se děje ve škole.
Špatně usíná, má poruchy spánku, zdají se mu hrůzostrašné sny.
Dojde k výraznému zhoršení prospěchu, je nesoustředěné, bez zájmu.
Před odchodem do školy nebo po příchodu domů ho pobolívá hlava, břicho a podobně
Často navštěvuje lékaře, znenadání se objeví neomluvená absence.
Do školy nebo ze školy chodí oklikami.
Domů přichází s potrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich.
Často mu nevychází kapesné, ztrácí ho, požaduje další peníze.
Dítě přichází domů vyhladovělé, i když dostává svačiny a obědy má zajištěné.
Nedokáže uspokojivě vysvětlit svoje zranění - odřeniny, modřiny, lehký otřes mozku, naraženou kost nebo zlomeninu, popáleniny na ruce apod.
Vyhrožuje sebevraždou, nebo se o ni dokonce pokusí.

Co je šikana?

- jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí,
- zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování,
- většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě
do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště.

Druhy šikany:

Fyzická agrese – agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, popřípadě předměty, kterými učiní útok důraznějším (baseballová pálka, batoh, a podobně).

Slovní agrese a zastrašování – agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává ji, vysmívá se nebo ji zesměšňuje.
Krádeže, ničení a manipulace s věcmi – agresor oběti ničí a odcizuje věci, nebo si věci půjčuje a vrací je znehodnocené (zejména tužky, celý penál a jiné školní pomůcky).

Násilné a manipulativní příkazy - agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a úkolům (např. psát za něho domácí úkoly, nosit mu svačiny, posluhovat mu).

Rady pro rodiče

Na co preventivně upozornit začínajícího školáka

Při nástupu do školy své dítě informujte o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, například formou pohádky či příběhu.

Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit. Naslouchejte svému dítěti, všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni.

Dítě seznamte s širším okruhem osob, na které se může v případě potřeby obrátit. Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, například „nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj“.

Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí pomoci jeden druhému a že projevy šikany má oznámit někomu dospělému. Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch Vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popřípadě na jeho chování o vyučování i mimo něj.

Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat. Zeptejte se učitele, jestli se problémem šikany ve škole zabývají.

Rady při podezření na šikanování vašeho dítěte

Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu. Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací. Požádejte o pomoc ostatní členy rodiny.

V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky. Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete sami. Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem.

Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu. Trvejte na osobní schůzce a neřešte záležitost pouze telefonicky. Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole. Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci. Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a bránily se samy. Jednejte bez prodlení.

Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím - například co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení. V případě důvodného podezření na páchaní trestné činnosti na dítěti informujte neprodleně Policii ČR.

Přečtěte si také: Policisté besedují se školáky o šikaně