„Nedostatek žáků nepociťujeme, právě naopak, spíše nás trápí nedostatek prostor." Tuto větu vyslovila na začátku školního roku Zdeňka Murasová, ředitelka frenštátské Základní škola Tyršova, a je jisté, že nemalá řada jejích kolegů jen souhlasně přikyvuje.

Lavice totiž plní populačně silné ročníky, a tak není výjimkou, že jednu třídu navštěvuje i třicet žáků, jako tomu bylo například v devadesátých letech. Čtyři základní školy v Novém Jičíně v pondělí přivítaly 248 prvňáčků, což je o jedenáct více než loni, a celkem zahájilo školní rok 2229 žáků. „Ve školách bylo otevřeno deset prvních tříd, počty dětí se pohybují od patnácti do třiceti prvňáčků v každé třídě," sdělila podrobnosti mluvčí novojičínské radnice Marie Machková. Na Základní školu Jubilejní přišel dětem popřát úspěšný start do studentských let starosta Jaroslav Dvořák. „Tuto školu jsem si vybral proto, že je trošku mimo centrum, a hlavně teprve čeká na rekonstrukci. Chtěl jsem pozdravit děti, rodiče i pedagogy a vysvětlit jim, že město usilovně hledá prostředky na opravu školy," řekl starosta.

Sloučení škol

Jen o sedm méně prvňáčků (89) než před rokem nastoupilo do dvou základních škol v Příboře, které navštěvuje více než sedm set padesát žáků. Žádný z nich už však letos nenastoupil do Základní školy Dukelská, určené pro děti se speciálními výchovnými a vzdělávacími potřebami, která se sloučila s podobně zaměřeným vzdělávacím zařízením v Kopřivnici. Do ředitelského křesla zde usedla Vlasta Geryková, jež zastávala stejný post právě na již neexistující příborské škole.

V druhém největším městě okresu, v Kopřivnici, je školou povinných aktuálně 1993 dětí, a po pár letech se tak číslo dostalo pod hranici dvou tisíc. Setrvalý stav (290) hlásí naopak nejmenší město Novojičínska, sousední Štramberk. „Na Štramberku je to dáno vývojem, kolik tady bydlí lidí. Teď nám přišel úplný strop, máme třicet prvňáčků, takže dvě první třídy po patnácti. Některé předměty u těchto tříd slučujeme, aby nebyl velký ekonomický dopad," přiznala pro Deník zdejší ředitelka Zdeňka Havlíková. V celé zemi zasedlo do tříd celkem 1,2 milionu žáků, což je o dvanáct tisíc více než v roce 2011. Úbytek však hlásí střední školy, kde nastoupilo oproti loňsku o šestadvacet tisíc studentů méně. Sem se totiž přesunuly populačně slabé ročníky, což se logicky promítá do klesající poptávky po středoškolském vzdělání a boje škol o každého nového studenta.