Nejhorší stav silnice je nejspíš na komunikaci I/47. V dubnu tohoto roku jednalo město s Moravskoslezským krajem, Správou a údržbou silnic a Ředitelstvím silnic a dálnic o havarijním stavu této silnice, která prochází městěm. „Jednání vyvolalo město a snažilo se přesvědčit stávajícího vlatníka, tedy Ředitelství silnic a dálnic i budoucího vlastníka, kraj zastoupený Správou a údržbou silnic o nutnosti provést zásadní rekonstrukci cesty ve městě. Jednání úspěšné nebylo, oba subjekty poukazují na nedostatek finančních prostředků,“ uvedl starosta Oder Pavel Matůšů a vzápětí dodal, že se s výsledkem jednání nehodlají smířit. „Z našich zkušeností neznáme jinou cestu první třídy, která by byla v tak zoufalém stavu,“ pokračoval starosta.

Komunikace, na kterých se po uplynulé zimě objevily výtluky, byly nebo ještě budou opraveny. Mezi již opravené komunikace patří ulice Radniční, Hranická, Zámecká, Komenského, Okružní a Nadační. „Nejvíce poškozená je asi Kopečná ulice,“ jmenoval Matůšů. Zde byly stejně jako na ulici Pásové už zahájeny opravy v ceně více než jeden a půl milionu korun. Dále bude vybudován ochranný ostrůvek pro chodce s novým povrchem křižovatky ulic prvního Máje a Dělnická, v ceně díla půl milionu korun,“ vypočetl starosta. Nové povrchy komunikací se plánují také v místních částech. Jedná se o opravy silnic ve Vítovce, Tošovicích a Klokočůvkách v hodnotě asi šesti set tisíc korun. Tím však město nekončí. Naplánovány jsou také další opravy povrchů komunikací v obcích za asi čtyři sta tisíc korun.

Přečtěte si také:

Výtluky v Bílovci zřejmě zvládnou
Příbor dá na opravy miliony
Nový Jičín požaduje opravu cesty
Kopřivnici chybí finance na opravy cest