„Silnice mezi mošnovem a Studénkou je ve velmi špatném stavu. Oprava je nutná z hlediska zvýšení plynulosti i bezpečnosti dopravy. Zároveň zajistí přístupnost k průmyslové zóně, letišti v Mošnově a k silnicím vyšších tříd,“ sdělil Miroslav Novák, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy. Dosavadní stav vozovky II/464 je nevyhovující stavebně i technicky a rekonstrukce silnice má tyto nedostatky odstranit. „Dojde k vyfrézování a rozšíření části silnice, rekonstrukci křižovatky, postaví se nové přístupové chodníky a připraví čekárny pro cestující,“ rozvedl manažer vnější komunikace regionální rady Michal Sobek. Nemalých úprav se dočkají také dva mosty přes řeku Odru a potok Sedlnice nedaleko obce Nová horka.

Opravy komunikací nižších tříd spadají do akce Silnice 2009, a jde již po čtvrtý projekt, který uspěl se žádosti o dotace z ROP Moravskoslezsko. Celkově byla na všechny projekty schválena dotace ve výši 954 milionů korun. Díky této téměř miliardové sumě bylo či bude opraveno celkem třicet úseku regionálních cest.