Obyvatelé by se proto měli připravit na komplikace. Provoz pro dopravní obsluhu, veřejnou autobusovou dopravu a zásobování bude veden po Komenského ulici. V části komunikace od křižovatky s ulicí Pod Strání až ke křižovatce s ulicí Československé armády bude jednosměrný provoz dočasně změněn na obousměrný. Kvůli nedostatečné šířce komunikace zde proto bude kyvadlově řízena světelným signalizačním zařízením.
Vjezd do Komenského ulice bude možný jen na povolenku Městského úřadu v Bílovci. Tyto povolenky si mohou občané s místem trvalého bydliště či s pracovištěm na ulici Československé armády, Komenské ulici, Mlýnské a Tovární ulici vyzvednout na finančním odboru. Obyvatelé domů se nemusí bát, že by se nedostali ven či dovnitř. Firma zajistí dostatečný přístup ke všem obytným domům, průmyslovým objektům a provozovnám.

Co se týče zastávky Bílovec, U Schodů, bude přemístěna asi o dvě sta padesát metrů nazpět, protilehle se zastávku pro směr do centra, u Relax centra Bílovec – bowling.