V termínech od 29. června do 10. července, od 20. července do 16. srpna, od 26. srpna do 31. srpna a od 1. září do 30. září bude silnice v obci Bernartice nad Odrou, v úseku od křížení Bernartické ulice, značené jako silnice III/05715, se silnicí III/04815 vedoucí do Loučky) až po konec obce Bernartice nad Odrou, zcela uzavřena, avšak s výjimkou autobusů a vozidel dopravní obsluhy. V termínech od 11. července do 19. července a od 17. srpna do 25. srpna bude celý opravovaný úsek komunikací zcela uzavřen pro všechna vozidla včetně autobusů a dopravní obsluhy. Objízdná trasa povede přes Starý Jičín po silnici I/48 do Nového Jičína, přes Šenov u Nového Jičína na Bernartice nad Odrou a zpět.