Třeba při kontrole bezpečnosti a plynulosti silničního provozu přímo v Novém Jičíně stavěla policejní hlídka projíždějícího řidiče osobního motorového vozidla značky Škoda Fabia, a to 20letého muže z Novojičínska. Při této silniční kontrole policisté odborným měřením dechovými zkouškami zjistili, že tento muž vůz řídí po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 1,6 promile alkoholu v dechu.

Výše jmenovaný řidič s naměřenými hodnotami nesouhlasil a na jeho žádost se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve a moči) v novojičínské nemocnici. Zakročující policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu řízení všech motorových vozidel do laboratorního vyšetření jeho krevního vzorku a do rozhodnutí příslušných orgánů.

Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně pro možné naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V rámci běžného výkonu služby i v době plánovaných dopravně bezpečnostních akcí se službu konající policisté a policejní autohlídky zaměřují převážně na dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, měří rychlost projíždějících automobilů a při těchto silničních kontrolách zjišťují, zda řidiči motorových i nemotorových vozidel před nebo během jízdy nepožili alkoholické nápoje nebo nejsou ovlivněni jinými omamnými a psychotropními látkami či jedy, tedy různými návykovými látkami.

close Dopravně bezpečnostní akce na Novojičínsku. info Zdroj: PČR zoom_in Dopravně bezpečnostní akce na Novojičínsku.

„V tomto týdnu se například najednou devět policistů z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zúčastnilo bezpečnostního opatření na silnici číslo I/57 v katastru obce Hladké Životice a výkon služby byl převážně zaměřen na možné požití alkoholických nápojů u kontrolovaných řidičů před jejich jízdou,“ upozornil policejní komisař René Černohorský.

V rámci jednotlivých silničních kontrol byli zjištěni dva řidiči automobilů, u kterých odborným měřením dechovými zkouškami byly prokázány pozitivní výsledky s hodnotami přes 0,6 promile a přes 0,3 promile alkoholu v jejich dechu. V těchto záležitostech se jedná o protiprávní jednání a chování řidičů v rovině přestupkového charakteru a oba případy a spisové materiály budou podle věcné příslušnosti postoupeny do správní komise Odboru dopravy příslušného Městského úřadu k dalšímu projednání a opatření