Osoba Antonína Benjamína Svojsíka stála v roce 1911 u zrodu prvního skautského oddílu v zemi a již následující rok proběhl první skautský tábor.

„Roku 1914, po Svojsíkově neúspěšném pokusu realizovat skautské myšlenky a metody na půdě Sokola, byl založen spolek Junák – Český skaut. S několika nucenými přestávkami funguje skauting dodnes,“ připomíná Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda Nový Jičín.

V duchu jubilea se v Pagodě ponese i blížící se školní rok. Junáci připravili řadu zajímavých akcí a na první se mohou lidé těšit již na nadcházejících městských slavnostech. „Na náměstí bude postaveno indiánské tee – pee, vystaveny budou fotografie z naší činnosti. Pro děti budou připraveny hry a soutěže,“ prozrazuje Dobrozemský.

O čtrnáct dní později, v sobotu 24. září, se v prostoru Skalek a Čerťáku v Novém Jičíně uskuteční zábavné odpoledne pro veřejnost. Především pro děti bude připravena pestrá škála soutěží, her a dalších neméně zajímavých aktivit a vše završí táborový oheň.

Kdo bude mít chuť získat nové poznatky o skautu v české kotlině, bude mít příležitost během října v Beskydském divadle. Ve foyer bude po celý měsíc probíhat výstava mapující český i novojičínský skauting. Slavnostní vernisáž začíná 5. října v 17.30 a slovo zde určitě padne i o mezníku místních příznivců myšlenky zakladatele organizace Roberta Baden-Powella, který je čeká v příštím roce, a to 90 let od založení prvního chlapeckého oddílu na území města.

„Dále se 15. října uskuteční skautská akademie. Jde o přehlídku vystoupení, scének a písniček našich členů. Uskuteční se v Malém sále Beskydského divadla,“ doplňuje vůdce novojičínského střediska. Na všechny akce je zvána široká veřejnost.

Podrobnější informace získají zájemci na webové adrese skaut100.cz.