Středisko Pagoda, jež je součástí neziskové organizace Junák – svaz skautů a skautek České republiky, sídlí v Novém Jičíně na ulici U Jičínky. I když, červnová živelná pohroma nezasáhla přímo samotný objekt skautů, obrovské nánosy bahna a písku zdevastovaly přilehlou zahradu. Kromě skautů se v budově „zabydlela“ všudypřítomná vlhkost a plíseň.

Technický stav junáckého sídla je doslova alarmující, velkým problémem je i nevyhovující kapacita kluboven. Skauti vidí cestu z neutěšující situace v postavení zcela nového střediska za více než patnáct milionů korun. Finance chtějí čerpat z unijního Regionálního operačního programu. „Jako neziskovka musíme, oproti městům, zajistit financování sedmi a půl procenta z celkové investice,“ přiznal vedoucí novojičínského Junáka Václav Dobrozemský. Přesně jde o jeden milion dvě stě tisíc korun. Polovinu z této částky již skauti sehnali, o potřebnou druhou požádali zastupitele města na poslední schůzi, jako bezúročnou půjčku.

O rekonstrukci se teprve rozhodne

Zda jim radnice tuto částku přiklepne, není zatím jasné, definitivně se o tom rozhodne na prosincovém zastupitelstvu, kdy se bude schvalovat rozpočet na příští rok. Představitelé Nového Jičína však měli možnost zhlédnout prezentaci s výkladem, dostali prostor i na nezodpovězené otázky. „Jak budete situaci řešit, když dotaci nedostanete?“ zajímalo například Jaroslava Kotase. „Situace je kritická, ale v případě, že dotaci nedostaneme, tak budeme muset řešit, co dál, ve stylu nějakých rekonstrukcí a nutných oprav,“ reagoval Dobrozemský. Ten zároveň připomněl, že v dnešní době má Pagoda tři stovky skautů, kteří se účastní akcí pořádaných střediskem, což přispívá i ke zvýšení cestovního ruchu v Novém Jičíně.

Projektu nového volnočasového centra se ujal architekt Kamil Mrva, jenž navrhl i podobu budoucího skautského sídla. Jeho originální návrh počítá se vzdělávacími prostory, vyhovující klubovnou, skladovacími prostory nebo například i s moderní zasedací místností. Objekt Pagoda by nesloužil pouze samotným skautům, ale dalším organizacím na území města, které s novojičínským Junákem spolupracují. Součástí projektu jsou i protipovodňová opatření v podobě vyvýšených základů.

Pokud se novojičínským skautům podaří zajistit potřebných jeden milion dvě stě tisíc, respektive šest set tisíc, musí do poloviny ledna podat žádost o dotaci. „Na přelomu května a června se rozhodne, jestli jsme způsobilí dotaci přijmout,“ poznamenal vedoucí Pagody Václav Dobrozemský s tím, že v případě kladného výsledku by se o zisku více než čtrnácti milionů korun rozhodlo nejpozději v říjnu příštího roku.