Slavnostní mši svatou sloužil generální vikář Jan Czudek. Žehnání budovy se pak ujal biskup Martin David. I symbolické přestřihnutí stuhy pojali skauti po svém. Čestní hosté tak pásku přesekli sekyrkou. Následovala prohlídka centra, menší občerstvení a trampská hudba u ohně.

Nyní slouží centrum nejen skautům jako základna pro víkendové akce a výpravy, ale také místním farníkům a ministrantům.