Stavební práce na jedné ze dvou frenštátských středních škol se dějí stále. Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky dostala od zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, dotaci zhruba třicet milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.

Škola je po letních prázdninách nově zateplená, vyměněná je také dlažba na chodbách ve druhém poschodí a opravené jsou šatny a sociální zařízení v blízkosti tělocvičny. Gymnazisté, informatikové, elektrotechnici a elektrikáři tak už v úterý 1. září nastoupí do nově opravené školy.

„Projekt oprav začal v říjnu loňského roku, práce skončily v letos v červenci. Cílem bylo nejen sjednotit vzhled všech budov v areálu, ale od zateplení si slibujeme také významnou úsporu energií," uvedla vedoucí ekonomického a provozního úseku Jaroslava Buzková.

Studenti budou už letos využívat nové počítače.

„Nakoupili jsme výpočetní techniku za zhruba půl milionu korun," sdělila Jaroslava Buzková. Kromě toho škola pořídila nové vybavení také do učebny zeměpisu. „I přes to, že projekt oprav byl časově náročný, vše se stihlo včas. K dodržení termínů přispěla také letošní mírná zima," zmínila dále Buzková s tím, že o prázdninách dořešili i kanalizaci a odvodnění školy.

Opravovalo se i předtím

Úpravy prostor bývalé průmyslové školy ve Frenštátě pod Radhoštěm se od roku 2012, kdy se dvě školy ve městě oficiálně spojily, zdají být nekonečné. „Snažíme se, aby škola byla příjemným místem, kde se studenti, učitelé i návštěvy budou cítit dobře," vyzvedla ředitelka školy Milena Vaverková.

Za dobu necelých tří let budova změnila vzhled jak z venkovního, tak z vnitřního pohledu.

„Zbývající stará okna jsme vyměnili za nová plastová, stejně jako vstupní dveře. Opravená byla elektroinstalace, kanalizace a vyměnili jsme též osvětlení. Vybudovali jsme nová sociální zařízení, studovnu, posilovnu. Přestavovali jsme vestibul, investovali jsme také do specializovaných učeben hudební výchovy, plošných spojů a laboratoří fyziky, chemie a biologie," vyjmenovala namátkou Milena Vaverková.

Největší stavební úpravy se uskutečnily v budově C, která slouží pro výuku informační a výpočetní technologie, výtvarné výchovy a kde jsou také dílny pro studenty učňovského oboru.

Na všechny studenty v novém školním roce kromě zvelebených prostor a výuky s novými pomůckami čeká také řada akcí, jako jsou pravidelně pořádané výjezdy za vědou a geografické exkurze či spolupráce se společnostmi ve městě, kde zejména studenti technických oborů získávají praxi. Moderní školní prostředí je pak jedním ze základních předpokladů k tomu, aby se nejen studenti cítili ve škole spokojení.

Aneta Přádková