Pojďme na to nově se jmenuje projekt, jehož výsledkem je vznik dvou specializovaných učeben. „Rozhodli jsme se představit výsledek právě v tento den, kdy je to přesně osmapadesát let ode dne, kdy byla tato střední škola založena. Od té doby také začala tradice středoškolského vzdělávání v Odrách,“ uvedla Jaroslava Dokoupilová, ředitelka Střední školy Odry.

Ta zároveň připomněla, že v devadesátých letech škola přesídlila z budovy na Třídě 1. máje do budovy na Sokolovské ulici a postupně se rozšířila do tří objektů. Stav studentů od roku 1997 stoupl ze 160 na dnešních asi 530. „Samozřejmě ještě máme nějaké další plány,“ poznamenala Dokoupilová, jež poté představila nové učebny. První z nich je multimediální učebna až pro šestnáct žáků, která poslouží pro výuku informačních a komunikačních technologií a písemné a elektronické komunikace. „Může sloužit také k výuce cizích jazyků,“ doplnila Dokoupilová.

Další místností je nová multifunkční učebna, s kapacitou třicet míst, pro výuku chemie, zdravovědy, fyziky, biologie, základů ekologie a technologie. „Je to koncipováno tak, aby tady ty děti mohly trávit několik vyučovacích hodin za sebou. Takže by se tu vyučovalo v takových blocích,“ doplnila zástupkyně ředitelky školy Libuše Králová. Celkové náklady byly ve výši 3,1 milionu korun, přičemž 2,8 milionu korun škola získala jako dotaci od Regionální rada Moravskoslezsko.

„Chtěla bych tímto poděkovat zástupcům města Odry, kteří svým přístupem podporují středoškolskou výuku v Odrách. Zároveň musím poděkovat zřizovateli, který vlastně spravuje cizí majetek, v němž sídlí jeho škola. Rovněž bych chtěla poděkovat realizátorům této akce,“ doplnila Dokoupilová, jejíž poděkování patřilo rovněž další firmě, která se postarala o výměnu oken v budově, což byla další významná investice.

Dokoupilová si uvědomuje, že střední školství se v současné době potýká s nedostatkem zájemců. Oderská škola prý však zatím příliš velký úbytek nepociťuje. „Loni bylo sice o pětadvacet žáků méně, ale to bylo i tím, že končil obor krejčových. Ale zahájili jsme výuku oboru masér sportovní a rekondiční, o který je velký zájem, a druhým rokem jede obor prodavač-prodavačka, o nějž je rovněž velký zájem,“ řekla Dokoupilová.

Kromě zástupců dodavatelů si školu prohlédli také zástupci města. „Sám vím, jak je složité získat nějakou dotaci, takže jsem rád, že se to podařilo, a myslím si, že město tím, že tuto akci dofinancovávalo, dalo jasně najevo, že si školy váží. Do budoucna bych chtěl popřát, ať se vám splní sen a získáte nazpět kominíky, jejichž výuka tady měla dlouholetou tradici,“ sdělil starosta Oder Pavel Matůšů.