„Měli jsme celoroční projekt s názvem Poznáváme Floriána Bayera, kdy jsme se snažili pátrat v nejrůznějších archivech, pramenech, besedovali jsme s příbuznou Antonií Feixovou, která nám poskytla nějaké materiály, měli jsme besedy s historiky a pamětníky," vypočetla na včerejší slavnostní akci aktivity školy její ředitelka Vlasta Geryková a dodala, že o Floriánu Bayerovi zjistili plno nových věcí, s nimiž seznámili žáky i pedagogy.

Na učitele studoval v Příboře

Floriána Bayera, jenž se narodil 29. června 1902 v Kopřivnici, připomíná již pamětní deska, která je u vchodu do školy od roku 1992. Blíže jeho osobnost přiblížila učitelka Věra Bubíková a dvě žačky. „Od dětství pomáhal vychovávat své čtyři mladší sestry, k tomu se podílel i na obživě rodiny.

V Kopřivnici vychodil českou obecnou a měšťanskou školu, poté studoval na učitelském ústavu v Příboře," uvedla Věra Bubíková a připomněla, že Florián Bayer odmaturoval v roce 1923 a v témže roce složil zkoušku způsobilosti pro výuku na zvláštních školách.

„Jednalo se o děti, které nezvládaly nároky tehdejší běžné školy, nebo to byly děti hluchoněmé nebo jinak handicapované. Praxi získal v Lazích u Orlové a v šestadvacátém roce otevřel první pomocnou třídu v Karviné," pokračovala Věra Bubíková, jež doplnila, že v roce 1930 založil Florián Bayer v Karviné první pomocnou školu a o rok později tam vznikla internátní škola pro žáky, kteří jsou z větší vzdálenosti. Ta se později přemístila do Čeladné a pak do Slezské Ostravy.

Věra Bubíková dále uvedla, že po začátku druhé světové války se Florián Bayer zapojil do odbojové činnosti. Na půdě školy ve Slezské Ostravě schovával cizího parašutistu, to se však nějak provalilo, Floriána Bayera zatklo gestapo a 7. 5. 1942 jej v koncentračním táboře Mauthausen popravili.

„Po válce mu byl posmrtně udělen Řád československého válečného kříže a in memoriam byl oceněn jako školní inspektor," doplnila Věra Bubíková.

Na včerejší akci zazněly také citace z dopisu manželky Vlasty Bayerové, hrůzy války připomněl rovněž jeden z mála přeživších holocaust, Michal Salomonovič. O válce i o tom, co se dělo po roce 1968 za totalitního režimu, pohovořil Bohumil Vlach, který donedávna jezdíval po besedách se žáky.

Po tomto oficiálním úvodu se hosté sešli ve vestibulu základní školy, kde její ředitelka Vlasta Geryková upozornila na výstavku věnovanou Floriánu Bayerovi a nechala odhalit plastiku s názvem Válečné memento od pedagoga Vlastimila Kopečného. K pamětní desce pak ředitelka a náměstkyně Věra Palková pověsily věnec.

„Když ho popravili, ještě jsem nebyla na světě, ale chtěla bych tady říci, že jsme za celou rodinu rádi a děkujeme paní ředitelce i celé škole, že se toto uskutečnilo," sdělila pedagogova neteř Antonie Feixová. Jejího strýce bude nyní připomínat nový název školy, Základní škola Floriána Bayera, který bude oficiálně platný od 1. července.