V říjnu roku 2008 byl na Základní škole Odry, Komenského 6 schválen projekt Zavádění ICT do výuky v rámci operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Jeho letošní realizace pomůže nejen žákům v seznamování s informačními technologiemi, ale také usnadní práci pedagogům.
Projekt, který končí 31. října 2009, přinesl škole potřebné finanční prostředky. „Se začátkem nového školního roku jsme zprovoznili zrekonstruovanou počítačovou učebnu s jedenácti počítači, serverem, síťovou tiskárnou a nábytkem,“ přiblížil ředitel školy Josef Hladný.

Současně byly ve všech třídách instalovány přípojky k internetu. Ve sborovně školy pak mohou pedagogové využít Wi-Fi sítě. „Aby se co možná nejvíce zlepšila kvalita výuky, byly pro potřeby školy pořízeny čtyři interaktivní tabule. Dvě pro druhý stupeň a dvě výškově stavitelné tabule pro první stupeň.

Pro potřeby pedagogů bylo pořízeno celkem dvaatřicet kusů notebooků, což jistě přispěje ke zkvalitnění jejich práce,“ upřesnil Hladný. Projekt zaštítil také nákup dalších sedmi počítačů do družiny a pro administrativní účely. „Cílem tohoto realizovaného projektu je, aby se žáci díky moderním technologiím, se kterými se seznámí již na základní škole, lépe uplatnili ve svém budoucím profesním životě,“ uzavřel ředitel oderské školy.