Její stavba byla dokončená v roce 1928. V témže roce, 23. června, ji navštívil při své návštěvě Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, po kterém škola nese svůj název.

Škola zůstala jako jediná z původních čtyř, které kdysi v Trojanovicích byly. Její součástí je mateřská škola, která má tři pracoviště – jednu třídu v hlavní budově školy, dvě třídy na Lomné a jednu třídu pod Javorníkem.

Ředitelka školy Jitka Pajlíková upřesnila, že ve škole je výuka v pěti ročnících prvního stupně ZŠ, v devíti třídách. Součástí školy jsou také školní družina a školní jídelna,“ doplnila Jitka Pajlíková. Tak jako jiné školy v současné době, i ta trojanovická funguje podle aktuálních nařízení vlády.