Zlepšit bezpečnost dětí na cestě do školy. To je hlavní cíl studie, na níž se podíleli také žáci základní školy na Komenského ulici v Odrách. Spolu s rodiči i další veřejností vytypovali několik nebezpečných míst, která musí cestou do školy zdolávat. To pak do dopravní studie zapracoval projektant.

Slavnostní předání studie s názvem Na Komendu bezpečně na kole se uskutečnilo v úterý 6. listopadu v pravé poledne. Žáci i další pozvaní hosté téměř zaplnili školní dvůr. Projektant Petr Elkner přiblížil několik problematických míst, z nichž některá jsou i přímo před školou. „Děti nevidí přes autobus, jsou tam zaparkovaná auta, přes která nejde vidět, a mnohá stojí i v křižovatkách," prozradil. Dalším problémem jsou rychle jedoucí auta a špatné rozhledové podmínky při přecházení dvou silnic v blízkosti školy. Barbora Kolárová z Nadace Partnerství, která se akce také zúčastnila, mu přitakala. „Já Odry neznám, jsem tady poprvé, ale přišla jsem od nádraží, a když jsem přecházela přes tu širokou silnici, tak jsem si říkala, že to tady není úplně bezpečné," řekla Kolárová.

Všechna tato sporná místa studie řeší. Radek Hendrych, zástupce ředitele na Komenského škole, připomněl několik z nich. „Jedná se o zvětšení vzdálenosti mezi parkujícími automobily a přechodem nejméně o deset, optimálně však až o patnáct metrů, posun autobusové zastávky nebo instalaci zpomalovacích prahů," podotknul Hendrych a zároveň dodal: „Věříme, že město začne navržená opatření co nejdříve realizovat." Některá z nich už rada města projednávala.

Den jízdního kola

V úterý se ve škole uskutečnil také Den jízdního kola. Na školním dvoře totiž vznikne nový zastřešený a uzamykatelný přístřešek, do kterého se vejde až padesát kol. Žáci budou konečně moct jezdit do školy na kole a budou ho mít kde schovat, což přijali nadšeně. „A mohl bych si tu pak zaparkovat i skútra, kdybych na něm přijel?" otázal se jeden z žáků. „Můžeš," odvětil mu Hendrych. Navíc děti, které v tento den přijely do školy na kole, byly zařazeny do slosování o originální reflexní trička. Poté byla celá studie slavnostně předána a došlo také k přibití prvního hřebíku na základní hranol budoucí kolárny.

Na celém projektu se finančně podílela Nadace Partnerství. Cílem grantu Na zelenou je zlepšit dopravní situaci v okolí škol a seznámit děti s problematikou silničního provozu.

SIMONA MIKŠOVÁ