Páťáci byli prvními, kdo si vyzkoušeli nové formy výuky zaměřené na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni základní školy v rámci projektu Místo, kde žijeme. „Je to zkrácený název projektu nazvaného Poznáním k udržitelnému rozvoji regionu, jenž je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR,“ sdělila Jitka Žáková, učitelka na 1. stupni ZŠ Komenského 68 a doplnila, že škola tak zahájila tříleté období, kdy budou mnohé aktivity žáků 1. stupně naší školy financovány z Evropského sociálního fondu EU prostřednictvím projektu.

Výukové programy Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide … a Krása lidové architektury připravil Jaromír Polášek z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. „Záměrem projektu je seznamovat žáky se světem, který je bezprostředně obklopuje, tudíž s regionem Novojičínska, s jeho historií i současností, s jeho zajímavostmi i s přírodní charakteristikou. Do projektu se zapojí všichni žáci prvního stupně tak, že se budou aktivně účastnit výuky prostřednictvím interaktivních metod a budou mít možnost pracovat s moderními výukovými pomůckami, s PC a multimédii ve výuce,“ přiblížila náplň Žáková.

Žáci rovněž budou mít možnost pracovat s výukovými materiály a pomůckami týkajícími se reálného prostředí regionu, což je jim bližší a snáze pochopitelné. Zúčastní se exkurzí, pobytů a ekologických programů v přírodě, které pro ně připraví pedagogové na 1. stupni školy. „Pro výuku žáků bude zakoupena prezentační technika do každé třídy, budou vyrobeny mapy, přizpůsobené pro mladší školní věk, různé pracovní listy do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Na žáky čekají exkurze do okolí Nového Jičína i na jižní Moravu a týdenní pobyty v přírodě, zaměřené na ekologickou výchovu,“ uzavřela Žáková.