Na dílku nazvaném Die Zeitung von Fulnek pracovali žáci v hodinách němčiny. Právě německé obyvatelstvo kdysi tvořilo ve Fulneku značnou část populace a dodnes toto město navštěvují potomci bývalých obyvatel.

Důvod, proč vznikl tento zajímavý projekt, vysvětlila Karla Střílková, která na škole pracuje také jako výchovná poradkyně. „Chtěli jsme to, co se žáci učí, nějak prakticky aplikovat. Měli jsme třeba téma město a jeho popis, takže jsme to převedli na Fulnek," nastínila Karla Střílková. V průběhu asi dvou měsíců vznikly jakési šestnáctistránkové celobarevné noviny, v nichž je možné nalézt rozhovory, zajímavosti o památkách, informace o sportu, ale i komiks nebo křížovky. Noviny pro všechny Fulnečáky, návštěvníky i turisty, jak stojí v jejich záhlaví. „Je ideální, když to, co se žáci ve škole učí, má i nějaké praktické využití. A v tomto případě by to tak mohlo být. Nabídli jsme to do Městského informačního centra Fulnek, do Památníku Jana Amose Komenského, dali jsme to paní starostce, se kterou je tam rozhovor, škola to může používat pro propagační účely a podobně," vypočetla Karla Střílková. Na výsledném produktu se podíleli prakticky žáci, jejichž jména jsou uvedena v tiráži, což je téměř pět desítek dětí. „Každý dělal něco. Některé věci jsme dělali ve škole, někdo si něco ještě dodělával na počítači doma. I grafiku vymyslel jeden žák z deváté třídy," poznamenala Karla Střílková.