Že i mentálně postižení jsou také lidé a že se s nimi dá strávit příjemný den, poznávají děti v Tiché. Na lepším vzájemném poznávání zdravých a hendikepovaných lidí spolupracuje tichavská základní a mateřská škola společně s tamním stacionářem. „Akce tohoto typu jsou přínosem hlavně pro vzájemné soužití tady na vesnici. Lidé většinou mají hodně zkreslené představy o postižených,“ vysvětlila Magdaléna Opálková sociální pracovnice, která ve středisku Slezské diakonie v Tiché pracuje. Školáci s postiženými se tak setkávají při nejrůznějších příležitostech.

Tentokrát se na půdě stacionáře uskutečnila společná oslava Dne dětí. Pro děti připravili pracovníci společně s klienty stacionáře nejrůznější soutěže, například poznávání ovoce podle chuti, skákání v pytli či třeba střelbu lukem. Kromě soutěží do domova zavítaly také canisterapeutky se svými čtyřnohými společníky. „Terapii s pejskem jsme tady do loňského roku měli zajištěnou pravidelně. Dojížděli k nám jednou za týden. Letos zatím ještě smlouvu nemáme, protože jsme ještě na to nesehnali sponzory. Ale protože se známe, tak k nám dnes přijeli,“ poukázala Barbora Opavská vedoucí stacionáře. Pohrát si tak s pejsky mohli nejen hendikepovaní.