V průběhu letních prázdnin bude zahájena komplexní rekonstrukce školní zahrady, která je jednou z posledních, jež ještě neprošla úpravami. Díky získané dotaci se prostor promění na zahradu v přírodním stylu, což znamená, že bude upraven tak, aby dětem umožnil přímý kontakt s přírodou a sloužil jim k celoročním aktivitám v oblasti environmentální výchovy.

„Přírodní zahrada bude děti seznamovat s pravidelnými změnami, které v průběhu roku v přírodě nastávají, naučí je správnému chování a způsobům ochrany krajiny. Jednotlivé herní prvky jsou voleny tak, aby vzbudily zájem o pozorování přírodních procesů. Děti se budou pod pedagogickým dohledem starat o rostliny i živočichy, dbát na pořádek, třídit odpad a podobně. Mnohotvárný terén a navržené prvky mají povzbudit také k větší pohyblivosti a obratnosti," uvedla Lenka Šimečková z oddělení strategického plánování.

Projekt zahrnuje odstranění nevhodných dřevin a nevyhovujícího vybavení, výsadbu nových stromů a keřů, založení nových travnatých ploch a instalaci tematických herních prvků.

Protože se při výstavbách přírodních zahrad klade velký důraz na zapojení komunity, chce kopřivnická radnice do projektu vtáhnout co nejvíce dětí, jejich rodičů i obyvatel z okolí zařízení.

„První dobrovolnickou akci v tomto duchu zorganizovala školka u příležitosti Dne Země. Ve spolupráci se Slumekem a rodiči dětí byl uklizen prostor před budovou školky, proveden ořez keřů a očištěny asfaltové cestičky pro jízdu na koloběžkách. V dalších měsících se budou moci rodiče zapojit rovněž do úprav ohniště a posezení nebo do výsadby zeleninových a bylinkových záhonků," prozradila tisková mluvčí města Lucie Petříčková.

Předpokládané náklady projektu přesahují 3,5 milionu korun, skutečná výše nákladů i dotace však bude teprve upřesněna po ukončení výběrového řízení na dodavatele. To odstartuje tento týden. „Očekáváme, že o vítězi rozhodne rada města v polovině července. Samotná realizace projektu bude zahájena po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem počátkem srpna a dokončena by měla být v říjnu," doplnila Lenka Šimečková.