Kopanští, které zastupovali při jednáních s městem Lenka Martiňáková a Radek Martinák spatřovali šanci, aby se znovu otevřela tamní školka v tom, že pro letošní školní rok město nemělo kam umístit 64 dětí s nárokem na umístění do školky. Vypracovali proto vlastní analýzu, zabývající se tím, co je potřeba, aby školka mohla opět začít fungovat a zaslali na město petici. „Na tu nám starosta doteď neodpověděl,“ uvedl mimo jiné na posledním jednání zastupitelstva Frenštátu pod Radhoštěm Martinák. Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Stanislav Hrabovský řekl, že materiál neměl všechny náležitosti petice, město se jím ale začalo zabývat jako žádostí. O školce se tak hovořilo a jednalo na zastupitelstvech zhruba půl roku a toto zasedání mělo rozhodnout, zda město znovu otevře školku na Kopané k 1. září 2009, jak požadovali Kopanští.

Jedním z měřítek pro další rozhodnutí měla být analýza, kterou si nechalo zpracovat město a z ní vzešlo, že náklady na rekonstrukci školky by stály téměř sedm milionů korun bez daně, zatímco Kopanští dospěli k necelým dvěma. Další překážkou je skutečnost, že ve školce je momentálně depozitář muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jeho přemístění by trvalo asi deset měsíců, muzeum by to stálo peníze a město by muselo hledat náhradní prostory.

Frenštátští také zjišťovali, které okolní obce by byly ochotné umísťovat své děti do školky na Kopané, neboť samotní Kopanští by 50 míst zdaleka neobsadili. „Z celkového počtu dětí, které byly loni u zápisu do školky, byly pouze čtyři s trvalým bydlištěm na kopané a všechny byly umístěné,“ uvedla místostarostka Zdeňka Leščišinová a dodala, že o umístění svých dětí do Frenštátu nemají zájem v Bordovicích, Lichnově a ve Veřovicích, kde budou jejich školku rozšiřovat. „Ochotni k jednání jsou v Trojanovicích a Tiché, ale požadují stanovení přesné částky, kterou si musí nechat schválit vlastním zastupitelstvem,“ pokračovala Leščišinová.

Ta pak předestřela záměr města, které chce do 1. září 2010 o 50 míst rozšířit školku v části Školská a dodala, že s povoleným navýšením počtu dětí v odděleních by se tak podařilo uspokojit prakticky všechny zájemce o školku. „Vy tady pořád mluvíte o tom, jak tu školku neudělat,“ reagoval poměrně prudce Martinák. Začínaly pracovat emoce a starosta musel řečníky upozornit, aby se oprostili od osobních útoků.

„To, co jsme tady dnes slyšeli, jednoznačně svědčí o tom, že Kopaná není jediné řešení, ale může být komfortem do budoucna,“ vyjádřil se zastupitel Alois Jaroš, který po celou dobu oceňoval snahu a přípravu Kopanských. Poté, co zastupitelka Helena Nováková upozornila na skutečnost, že oprava budovy kopanské školky je v zásobníku akcí města bylo rozhodnuto. Město provede plánované rozšíření školky ve Školské a až bude mít peníze a potřebu, bude rekonstruovat školku na Kopané.