Část rekonstrukce je již hotova. Došlo například k výměně oken a dveří, k úpravě hlavního vstupu a k rekonstrukci rozvodů vnitřních instalací. Zbývá však stále spousta práce. Školku totiž čeká ještě oprava střechy, zateplení a barevný nátěr fasády.

Budova mateřské školy je v provozu od roku 1974. „Přestávala vyhovovat současným nárokům z hlediska bezpečnosti i provozu, nemluvě o požadavcích estetických. Nebezpečný vstup, absence zádveří, lokální trhliny a defekty v obvodovém plášti či nevyhovující elektroinstalace jsou jen zlomkem problémů, které jsme zde museli řešit,“ uvedl Jiří Juřena z kopřivnického odboru rozvoje města. Objekt proto musel být nejen opraven, ale žádal si také efektivnějšího uspořádání jednotlivých funkčních zón.

I když školní rok začíná již dnes, ještě přes tento týden bude školka zavřená. „Z důvodu rekonstrukce se zahájení provozu Mateřské školy Krátké přesouvá ze čtvrtka na pondělí,“ upřesnila ředitelka Mateřských škol Kopřivnice Zdeňka Krišková. Dle jejích slov mají rodiče pro tuto komplikaci veskrze pochopení.

První děti se tedy ve školce objeví až 5. září, a to i přesto, že práce na budově budou pokračovat. „Během září bude probíhat oprava střechy a zateplení budovy, které si již nevyžádají provozní omezení,“ dodala mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková s tím, že celkové náklady projektu revitalizace školky na Krátké ulici činí zhruba 6 milionů korun, z čehož 3 miliony tvoří dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.