Na svém posledním zasedání se oderští zastupitelé již poněkolikáté zabývali rekonstrukcí mateřské školy ve své místní části Kamenka. Tentokrát však měli na programu rovnou dva body, a to rekonstrukci střechy na budově mateřské školy v Kamence a zařazení rozpočtové výdajové položky Rekonstrukce (výměna) krovu a krytiny na MŠ Kamenka.

„Tento materiál se na zastupitelstvech projednával už několikrát, a pokaždé jsme se dostali k nějakému místu, kde jsme zjistili nějaké nedostatky," okomentoval bod starosta Oder Libor Helis s tím, že tak závažnou věc by měli projednat zastupitelé. Poté přečetl usnesení, které bylo schváleno v roce 2013. V něm mimo jiné stojí, že rekonstrukce školky byla zařazena do zásobníku akcí a budova bude řešena jako přízemní, s podkrovím využitelným do budoucna.

Střecha a krovy

Ve špatném stavu je však budova již delší dobu. V roce 2011 bylo zjištěno, že krovy jsou v havarijním stavu, a odkryty pak byly i trámy ve stěnách na půdě, jež jsou rovněž ve špatném stavu. Proto byla z půdy vystěhována veškerá zátěž. „Statik situaci posoudil a dal nám výjimku, která se každý rok prodlužovala. Ale mám obavy, že v dalším roce už nám ji nepovolí," popsal situaci oderský starosta.

Jednou z variant byla oprava objektu, na niž má město už zpracovaný projekt, další možností bylo zbourání školky. Libor Helis pak ještě připomněl, že rekonstrukci by město pravděpodobně hradilo z vlastních zdrojů, protože na to zatím není dotace.

Místostarosta Pavel Matůšů byl sice pro to, aby se budova opravila, ale měl i pochybnosti. „Budova je starší a myslím, že když se do toho sáhne, oprava se prodraží," řekl místostarosta, jenž měl rovněž problém s umístěním školky. „Chodí tam málo místních dětí a my ji opravíme pro někoho jiného pro děti z Vésky, Vítkova, Fulneku," upřesnil Matůšů.

Náklady 

Libor Helis sice připustil, že se může stát, že cena během prací o něco vyroste, ale že předpokládá, že zájemci si prostory projdou, zhodnotí stav budovy a navrhnou cenu, která by měla být přibližné daná.

Zastupitel Ivan Žárský pak navrhl, aby se okolní obce aspoň částečně podílely na revitalizaci budovy, protože tam mají své občany.

„Jsme mikroregion, spolupracujeme spolu, tak bychom je mohli oslovit," konstatoval zastupitel. Místostarosta však uvedl, že Odry již v minulosti některé obce oslovily, avšak obce neměly zájem.

Podle zastupitelky Libuše Králové obec školku potřebuje. „Jedině tak tam přilákáme mladé rodiny," nechala se slyšet zastupitelka. Někteří však měli problém s tím, že děti z Kamenky pak nenavštěvují základní školu v Odrách, ale dojíždějí do Vítkova, protože to mají blíž. „Podpořím opravu domu, ale s ohledem na výhled tomu nerozumím," uvedl například Petr Kučerka. Libor Helis však upozornil, že prioritou akce je pomoci občanům Kamenky. Budova by totiž v budoucnu mohla sloužit i jako zázemí osadního výboru.

Zastupitelé nakonec opravu mateřské školy jednohlasně schválili, a tak by práce měly začít už o prázdninách. Hotovo by mělo být až v září, proto město hledá možnosti, kam děti po dobu rekonstrukce umístit.