Školku na svém zasedání zastupitelů řešili také v sousedních Heřmanicích u Oder. Tamní zastupitelé se však shodli na tom, že o kamenecké děti zájem nemají a v Kamence by měly mít svou vlastní školku.

K tomuto tématu se na posledním zasedání oderských zastupitelů vrátil i starosta města Pavel Matůšů, který ostatním sdělil, že město mapovalo další možnosti toho, jak se školkou dále naložit. Jedním z návrhů bylo také to, že by se školka mohla přestěhovat do budovy, ve které sídlí hospoda. „Asi se to nestane, ale bude zpracována studie a poté se uvidí," informoval Pavel Matůšů, který prozradil ještě jednu novinku.

Na stávající školní budovu byl vypracován další statický posudek, ze kterého vyplynulo, že by se školka mohla ještě dva roky využívat. Odry totiž předběžně projednaly žádost o dotaci, kterou by jim poskytl Moravskoslezský kraj. Díky ní by se budova snížila, zateplila a dostala by novou střechu. „Pořád se to odsouvá, ale je to složitý problém, kterému se musíme více věnovat," konstatoval starosta. Alena Buczková, vedoucí odboru kultury a školství, ještě dodala, že tento dotační titul je nový, a proto o něj vloni nešlo žádat. O osudu Mateřské školy v Kamence by měli zastupitelé definitivně rozhodnout na svém červnovém zasedání.