Když starostka Fulneku Radka Krištofová v úvodu jednání o budoucnosti Mateřské školy U Sýpky ve Fulneku řekla, že očekává, že materiál vzbudí mnoho emocí, možná ani netušila, jak moc těch emocí bude.

„Vzhledem k tomu, že investice do výstavby nové školky, což znamená stavbu nového objektu plus demolici starého objektu a úpravy Knurrova domu kvůli knihovně, by pro rozpočet města znamenala značnou zátěž, je zásadní, aby tento záměr byl realizován pouze za využití dotací," nastínila Radka Krištofová.

Dotace nebudou

„Na základě sdělení bývalé starostky, že dotace byla přislíbena, jsem jednala s poskytovateli dotací, zdali bude možno postavit novou školku za přispění dotací, případně o dalších řešeních stávajícího objektu MŠ U Sýpky. Na jednání na ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy mi bylo sděleno, že dotace na výstavbu nových mateřských škol nebudou," pokračovala fulnecká starostka, jež doporučila záměr výstavby nové školky opustit, protože dotace na výstavbu nových školek podle jejího zjištění nebudou až zhruba do roku 2020.

„Jako řádný hospodář nemohu doporučit, abychom veškeré možné prostředky, které jsou i na opravy a investice, vynaložili na stavbu objektu nové školky. Stav objektu je možno řešit jiným, levnějším a efektivnějším způsobem, rekonstrukcí, a samozřejmě za přispění dotací," dodala Radka Krištofová a připomněla, že do objektu, kde je školka a knihovna, zatéká a stavba je z boletických panelů obsahujících nebezpečný azbest.

Na slova starostky ostře zareagovala její předchůdkyně, zastupitelka Jana Mocová, jež upozornila, že minulé zastupitelstvo dělalo vše pro to, aby se školka začala co nejrychleji stavět. Také dodala, že když za jejího vedení města dělali nějakou akci, našli si dotační titul.

„Vždycky je to o tom, s jakým úmyslem jedete jednat. Pokud jste přesvědčena o tom, že záměr je dobrý, tak budete směřovat dotazy na ministerstvu k tomu, jak postupovat, aby dotaci zajistili," řekla Jana Mocová. S kritikou se připojil zastupitel Petr Moc, jenž současné starostce vyčetl, že jela do Prahy jen proto, aby se ujistila, že dotace není.

Náhradní prostory

Zastupitelka Milena Milionová navíc upozornila, že by se mělo hledět na děti a možnosti jejich případného umístění v náhradních prostorech.

Starostka řekla, že na území města jsou tři školky, kde je možno děti umístit. Podle Anny Kolovratové, ředitelky Základní a mateřské školy T. G. Masaryka, by se dalo šestnáct dětí umístit v tamní škole a 32 na horní škole J. A. Komenského.

„Ale nejednali jsme o dalších důsledcích, jako je úbytek zaměstnanců kvůli snížení počtu dětí. Já pro ty zaměstnance nebudu mít uplatnění," vysvětlila Anna Kolovratová, pod jejíž školu právě MŠ U Sýpky s osmi odděleními spadá.

Právě riziko snížení úvazku se stalo jedním z hlavních bodů kritiky současného vedení města a diskuze, která občas zabředla až do roviny osobního napadání, se nakonec protáhla na téměř dvě hodiny.

Jana Mocová ještě argumentovala tím, že nikdo vlastně neví, v jakém stavu budova školky je. „Měli jsme si nechat udělat statické zhodnocení prvního podlaží, protože když se ta budova dostaví a dá se tam místo boletických panelů něco jiného, je otázka, zda to to nadzemní podlaží udrží. Materiál by se měl stáhnout a mělo by se zadat stanovení posudku na tu budovu," navrhovala Jana Mocová.

Členka rady města Jitka Krčmářová, která je stavařka, oponovala, že je málo konstrukcí, které by unesly více než železobeton, z něhož je skelet budovy školky. Hlasováním nakonec zastupitelé rozhodli v poměru 9 ku 6 hlasům, že zastaví práce na projektu výstavby nové mateřské školy ve Fulneku a zahájí práce na projektu rekonstrukce stávajícího objektu Mateřské školy U Sýpky ve Fulneku.