Tajemství přírodních živlů, tak se nazývá projekt úpravy školní zahrady Mateřské školy Dolní. „Děti se mohou těšit na nová pískoviště, venkovní xylofon, hmyzí farmu či pocitový chodníček. Podkladem bylo dotazníkové šetření týkající se environmentálního vzdělávání, jako například možnosti dětí pěstovat rostliny,“ uvedl Jiří Skála z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Podle Ivy Vašendové, mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm, by si děti měly hrát v nové zahradě nejpozději v září příštího roku. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši více než 676 tisíc Kč. „Maximální výše dotace ze státního fondu životního prostředí je pět set tisíc korun,“ dodala Iva Vašendová.

Druhým podpořeným projektem je Zahrada pro všechny smysly, která by měla vzniknout v mateřské škole Markova. „Tam děti svoji vysněnou zahradu nakreslily nebo stavěly z dřevěných kostek. Na základě jejich výtvorů navrhl projektant konečnou podobu nové zahrady. Prolézačky ve tvaru zvířátek, stoleček pro kutily nebo zeleninový koutek, to je jen malý výčet prvků, které se na zahradě plánují budovat,“ pokračovala tisková mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm. Celkové náklady na tuto akci mají dosáhnout výše 522 tisíc korun, z toho je dotace ve výši 443 tisíc korun.

Zastupitelstvo města na svém zasedání rovněž schválilo přijetí dotace do výše 500 tisíc korun na projekt základní školy Tyršova nazvaný Zelená učebna aneb Přírodě blíž. Učebna bude sloužit žákům prvního i druhého stupně při výuce především přírodovědných předmětů. „Učebna má posílit vztah žáků k přírodě, rozvíjet jejich dovednosti a prohloubit jejich vztah k životnímu prostředí. Projekt si také klade za cíl využívat zelenou učebnu k projektovému vyučování,“ doplnil Jiří Skála. Náklady na tuto zelenou učebnu přesáhnou částku 850 tisíc korun a žáci by do ní měli poprvé usednout v září 2019.

Zastupitelstvo města schválilo také vybudování nových přírodních zahrad v mateřské škole Školská a základní škole Záhuní, a to i přesto, že tyto nebyly dotačně podpořeny.