Jedná se o ucelenou metodiku, která sleduje dítě ve dvanácti oblastech - posuzuje např. zrakovou a sluchovou úroveň, grafomotoriku, prostorovou orientaci, matematickou a čtenářskou pregramotnost, verbální myšlení, sociální porozumění, emoční zralost apod.

Pedagog má k dispozici odborný výstup pro svou činnost, skupinové výsledky dětí pro plánování rozvoje, ale také rodičovský report. Práce s iSophi pomáhá vytvořit dlouhodobý podpůrný vzdělávací plán pro dítě, posílit jeho aktuálně slabé stránky a zároveň podporovat jeho přednosti. Díky tomu se daří předcházet rizikům školní nezralosti předškolních dětí a odkladům školní docházky.

V okolí obce s rozšířenou působností i v Kopřivnici samotné využívá iSophi patnáct mateřských škol – inovativní diagnostický nástroj pro ně byl pořízen z rozpočtu projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice, který se zaměřuje na rozvoj vzdělávání v našem správním území. Od roku 2021 se do iSophi investovalo již zhruba 250 tisíc korun.

Tento týden se pedagogové a odborníci na diagnostiku sešli na odborném školení a diskutovali o tom, jak s nástrojem co nejlépe pracovat.

„Cílem bylo sdílet zkušenosti a praktické podněty z využívání iSophi.v praxi. Pedagogové kladli odborníkům dotazy, jak tento nástroj ještě lépe používat a jak s ním efektivně pracovat. Dle vyjádření učitelů jim tento nástroj zlepšil profesní výkon a mnohdy podpořil otevřenou komunikaci s rodiči. Velkou výhodou je, že pro děti jsou úkoly a činnosti v rámci diagnostiky velmi lákavé,“ uvedla manažerka projektu Eva Kytková.