Nejen školáci se mohli těšit na zahájení nového školního roku. Před dvaceti lety také zahájila svůj další ročník Večerní univerzita marxismu – leninismu.

Nový Jičín - VUML, tak se říkalo ve zkratce Večerní univerzitě marxismu – leninismu. Jeho nový ročník začal 4. září 1989, což v Rozkvětu, týdeníku OV KSČ a Okresního národního výboru v Novém Jičíně nemohli nechat bez povšimnutí. „V domě politické výchovy v Novém Jičíně se ke slavnostnímu zahájení a zároveň první přednášce dostavili posluchači všech tří ročníků, které přivítala ředitelka DPV, soudružka Veronika Havránková,“ připomněl autor textu a doplnil, že soudružka Havránková seznámila přítomné s vedoucími jednotlivých kateder a s pracovníky DPV a popřála jim ve studiu mnoho úspěchů.

Vedoucí kabinetu politické literatury, soudružka Jana Homolová pozvala přítomné k návštěvě kabinetu a studia ze zde shromážděné literatury, jež přispívá k prohloubení vědomostí získaných z jednotlivých přednášek marxisticko – leninské filozofie, politické ekonomie, vědeckého komunismu a výstavby strany i dějin KSČ a KSSS. Slavnostní zahájení studia VUML zakončil svým vystoupením jeho vedoucí, soudruh Novosad.

Bez strany to nešlo

O tvorbě zdravých vztahů hovořil před dvaceti lety v Tatrováku, podnikových novinách Tatry Kopřivnice tehdejší předseda základní organizace KSČ v provozu podvozků Josef Holub. Provoz byl hodnocen jako jeden z nejlepších a soudruh Holub k tomu uvedl, že se zřejmě naplno projevilo, že vedení stranické organizace úzce spolupracuje s hospodářským vedením. „Nemáme v ZO KSČ potíže s plněním základních povinností členů a i ve výrobě všichni komunisté překračují výkonovou normu,“ uvedl v rozhovoru stranický předseda Holub.

Zároveň ale přiznal, že se rozloučili s některými členy, kteří neměli zájem být aktivnější a i v budoucnu, že bude výbor na každého komunistu daleko náročnější. „Důsledné skládání účtů, to je cesta, kterou musíme jít,“ dodal Holub.

V Odrách otevřeli dvě nové školy

Odry - První zářijový den před dvaceti lety byl významným dnem pro oderskou veřejnost, učitele i další pracovníky školství. Za přítomnosti tehdejšího tajemníka OV KSČ Miroslava Sehnala a vedoucí odboru školství Okresního národního výboru v Novém Jičíně Evy Davidové přesně v osm hodin ráno otevřeli novou základní školu na Pohořské ulici. Kromě nových učeben si přítomní mohli prohlédnout rovněž zbrusu novou tělocvičnu. O tom, že 1. září 1989 patřilo v Odrách zejména školství svědčí zejména skutečnost, že v deset hodin dopoledne se přítomní přesunuli na Mětlinovu ulici, kde otevřeli nové prostory zvláštní školy.