„Zaměřujeme se na ekologický způsob myšlení, a také jazykovou, technickou, informační a čtenářskou gramotnost. U žáků podporujeme také hudbu a umění,“ dodává Zdeněk Plaček a připomíná, že škola spolupracuje s obecní knihovnou, s místní záchrannou stanicí pro živočichy, ZUŠ Studénka, MAS Poodří a dalšími organizacemi.

Učitel Vladimír Petřvaldský doplňuje, že ZŠ Bartošovice druhým rokem pracuje na projektu rekonstrukce stávající školní zahrady. „Jeho cílem je vytvořit zázemí pro praktickou ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu jak dětí, tak i veřejnosti, umožnit jim přímý kontakt s přírodou během školních i volnočasových aktivit v průběhu celého roku. Úpravy jsou prováděny podle zásad přírodní zahrady, která voní, bzučí, zpívá a chutná. Pobyt v ní by měl být pro návštěvníky zážitkem a inspirací,“ poznamenává Vladimír Petřvaldský.

Školní zahrada v Bartošovicích je unikátní. Můžete se zde podívat i na hmyzí domek.Školní zahrada v Bartošovicích je unikátní. Můžete se zde podívat i na hmyzí domek.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Zahrada je pomyslně rozdělena na tři části – hrací, kde jsou vrbová průlezka, pískoviště a průlezky, naučnou, kde se nacházejí horniny a nerosty, naše dřeviny, ovocné stromy, ptáci v zahradě, hmyzí domek, květnatá louka, ještěrkovník, ježkovník, čmelákovník a praktickou, kterou tvoří týpí, vyvýšené záhony, pařeniště, meteorologická budka, bylinková spirála a kompostér. Zastavení jsou doplněna o naučné a magnetickokeramické tabule pro potřebu výuky. Na projekt „Zahrada jako přírodní laboratoř“ škola získala grant ve výši 500 tisíc korun ze Státního fondu životního prostředí ČR