Zajímavý kontrast nabízí pohled na nově opravenou základní školu v Jeseníku nad Odrou a její zahradu. Špatný stav školní zahrady dělá již několik let vrásky zástupcům obce i školy. Jejich rekonstrukce byla totiž podmíněna získáním finanční dotace, které se nedostávalo, a tak pozemky chátraly. Úspěchu se jeseničtí dočkali teprve nedávno. Jejich projekt na úpravu školní zahrady podpořil Program Strom Života Nadace partnerství částkou 190 tisíc korun. Jesenický projekt se tak stal jedním ze sedmi, kteří v konkurenci dvaapadesáti žádostí uspěli.

Projekt podala Základní škola v Jeseníku nad Odrou a obec do něj vstoupila jako partner s finanční spoluúčastí. „Dojde k totální rekonstrukci školní zahrady. V současné době je ve velmi neutěšeném stavu. Starý plot jsme již zlikvidovali a chtěli bychom využít jako jeho náhradu živý plot,“ přiblížil situaci starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček. Projekt rekonstrukce zahrady je rozdělen na dvě části, jednak na zahradu, park, který bude volně přístupný veřejnosti a na uzavřenou zahradu užitkovou, určenou pro výuku žáků. „Na téměř nevyužívaném a chátrajícím prostoru chceme vytvořit školní zahradu s řadou rozmanitých biotopů, které budou sloužit jako studijní prostor a učebna v přírodě,“ doplnila ředitelka školy Libuše Maxnerová. Druhá část zahrady s lavičkami a chodníčky by v budoucnosti sloužila i široké veřejnosti k relaxaci a odpočinku. „Vznikem klidové zóny s neomezeným přístupem, která bude sloužit k trávení volného času a hrám maminek s dětmi, k odpočinku a setkávání seniorů či členů farní obce, se prohloubí vztahy mezi jednotlivými generacemi,“ rozvedla Maxnerová.

O výsledném vzhledu veřejné části zahrady bude rozhodovat také veřejnost. „Konečná podoba prostranství se bude dotvářet ve spolupráci s Nadací Partnerství. Jejich člověk by měl jednat s projektantem, veřejností, ředitelkou školy a obcí o tom, jak bude vypadat finální fáze projektu. My už máme nějakou představu, jak by zahrada měla vypadat,“ uzavřel starosta s tím, že zahrada by měla začít sloužit možná již letošní rok.